Dla mieszkańcówEkologiaMICHAŁOWICE

Ekologiczne przedszkole już w 2022 roku


Bardzo duże wrażenie na uczestnikach i obserwatorach wywarło spotkanie w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, zorganizowane 6 maja 2021 r. w celu podpisania umowy na budowę przedszkola w Regułach.

Projekt przedszkola został  wyłoniony w ramach dwuetapowego konkursu architektonicznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania terenu i przedszkole w Regułach. Będzie to pierwszy element kompleksu edukacyjnego, który powstanie nieopodal Urzędu Gminy. Kolejnym elementem będzie szkoła. Zwycięzcą konkursu, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt pracowni architektonicznych z całej Polski zostało znane Biuro Projektowe MOC Architekci z Katowic.


Realizowany będzie bardzo interesujący, nowatorski projekt energoefektywnego, proekologicznego budynku z dziewięcioma salami dydaktycznymi. Wykorzystana zostanie energia produkowana ze źródeł odnawialnych – zabudowa paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, w układzie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, w połączeniu z pompą ciepła. Rezerwę będą stanowić zainstalowane gazowe kotły o wysokiej sprawności.

Poszczególne urządzenia będą sterowane w celu zapewnienia optymalizacji wykorzystania energii produkowanej z paneli fotowoltaicznych. Wykorzystano naturalne oświetlenie z dużych okien, zastosowano sterowanie oświetleniem sztucznym (daylight control), które wyłączy się automatycznie, kiedy naturalne światło słoneczne będzie wystarczające. Główny materiał na elewacjach oraz we wnętrzu obiektu to naturalne drewno modrzewiowe, nadające przyjazny i naturalny charakter budynkowi, jest przy tym tradycyjnym polskim materiałem elewacyjnym. W budynku zrezygnowano z podpiwniczenia ze względu na poziom wód gruntowych. Ewenement stanowi dach pokryty zielenią.

Obiekt spełnia założenia dla charakterystyki energetycznej obowiązującej od 2021 roku oraz osiągnie klasę obiektu do 15 kWh/m2 na rok.

Przetarg na realizację projektu wygrała Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. ze Skierniewic. Firma od 15 lat specjalizuje się w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych. Duży nacisk w działalności Grupy położony jest na stosowanie rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych. Od samego początku swojego istnienia skupia się na stosowaniu zaawansowanych technicznie rozwiązań z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii.

Przy podpisywaniu umowy Ekoenergię reprezentowali – Prezes Zarządu Andrzej Szewczyk i Członek Zarządu Dariusz Nastarowicz, a Gminę Michałowice – Wójt Gminy Małgorzata Pachecka i Izabela Gora z Urzędu Gminy.

Obecne były przedstawicielki Biura Projektowego MOC Architekci – główna projektantka przedszkola Agata Bobowska-Jamer i członkini zespołu projektowego Agata Wiatrek oraz kierownik Referatu Inwestycji i Remontów mgr inż. arch. Dorota Bagińska.

Przybyli m.in.: Radni gminni – Przewodnicząca Rady Beata Rycerska, Joanna Chilarska, Maciej Polarczyk, Jarosław Hirny-Budka, dyrektor przedszkola w Michałowicach Renata Bontron, dyrektor CUW Ewa Wierzgała i inni pracownicy Urzędu związani z nową inwestycją.

Po podpisaniu umowy pierwsza zabrała głos Wójt Małgorzata Pachecka, która powiedziała m.in.: – W tym projekcie tak naprawdę chodzi o dziecko. Zależy nam, żeby zaczęło swoją drogę przez życie w dobrej, funkcjonalnej architekturze, żeby przyzwyczaiło się do tego, że świat tak właśnie powinien wyglądać. Chodzi o to, żeby z tego przedszkola w świat poszły dzieci, które kiedyś może będą wybitnymi architektami, lekarzami, farmaceutami, prawnikami, a może dobrymi cukiernikami, pasjonatami mechaniki, dobrymi nauczycielami, radnymi, wójtami. Nie koncentrowała się na estetyce, formie czy wyglądzie samego obiektu mówiąc, że „architektura sama się obroni”, skupiła się natomiast na podkreśleniu ogromnego znaczenia funkcjonalności budynku dla dzieci.

Pani wójt podziękowała Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych Tomaszowi Łozińskiemu za pracę przy sporządzeniu 40-stronicowej umowy na budowę przedszkola oraz Katarzynie Stygińskiej – kierownik Referatu Promocji i Polityki Informacyjnej – za wzorowe zorganizowanie spotkania i przygotowanie efektownej wystawy dotyczącej projektów konkursowych.

Arch. Dorota Bagińska zauważyła, że: – Projekt konkursowy był bardzo ciekawy, zarówno w sferze urbanistycznej jak i w odniesieniu do samego budynku przedszkola. Został bardzo poważnie przepracowany w koncepcji pokonkursowej. Zależało nam najbardziej na pełnej funkcjonalności i specjalnej wrażliwości na potrzeby dzieci, również te z dysfunkcjami. Uzyskał również pewien istotny kontekst urbanistyczny, który pozwoli dalej rozwijać projekt kompleksu docelowego.

Główna projektantka Agata Bobowska-Jamer szeroko omówiła projekt. Powiedziała m.in.: – Obiekt jest częściowo jednokondygnacyjny, częściowo dwukondygnacyjny. Obszerne patio pozwala na zorganizowanie przestrzeni wewnętrznej. Od strony północnej będzie zorganizowany parking z możliwością przyszłego przedłużenia. Od strony południowej będzie ogrodzony teren z ogrodem dla dzieci, dostępny bezpośrednio z sal dydaktycznych przedszkola. Zaplanowane są ogródki warzywne i altany. Będzie 9 sal dydaktycznych z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia dla logopedy i psychologa, część administracyjno-biurowa. Woda deszczowa z podziemnego zbiornika będzie wykorzystywana do podlewania ogródków.

Prezes Andrzej Szewczyk zaznaczył, że głównym celem jego firmy jest ochrona środowiska. – Ta realizacja jest dla nas kolejnym etapem, kolejnym wyzwaniem. Inwestor postawił bardzo wysokie wymagania w stosunku do wykonawcy tego zadania. Nie budowaliśmy dotychczas obiektów aż tak dużych. Zużycie energii, które założyli projektanci spełnia wymogi budynku pasywnego. Żeby to było możliwe, budynek musi być doskonale uszczelniony. Będziemy się starali skończyć realizację tego obiektu w taki sposób, żeby uzyskać nawet coś więcej niż zakłada założenie projektowe. Będzie nam na tym bardzo zależeć, ponieważ jest dla nas ważne, żeby realizacja skończyła się bardzo dużym sukcesem, nawet czasem w wyniku podwyższenia kosztów zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora. Liczymy też na współpracę w trakcie realizacji projektu ze strony projektanta i inwestora.

Pozwolił sobie też na ocenę drugiej strony umowy. – Dzisiejsze spotkanie wyróżnia się zdecydowanie ze wszystkich dotychczasowych spotkań, związanych z podpisywaniem umów. Chodzi o to, jak wszystkie osoby procesu są zaangażowane w cały projekt. Wyrażam wielki szacunek dla pani Wójt, że potrafiła tak zmobilizować wszystkie osoby, zaangażowane w projekt.

Stwierdzenie prezesa nie było zaskoczeniem, ponieważ rzeczywiście, to co działo się na sali, zainteresowanie, wypowiedzi, sprawiało wrażenie spotkania grupy entuzjastów o bardzo wysokich kompetencjach.

Również przewodnicząca Rady Gminy Beata Rycerska podziękowała wszystkim za zaangażowanie i oceniła projekt jako piękny.

Dyrektor przedszkola w Michałowicach Renata Bontron wspominała, że kiedy zaczęła pracę w Michałowicach, w pierwszych dniach usłyszała, że za kilka lat będzie budowane nowe przedszkole. I wtedy piękne, nowoczesne przedszkole dla naszych dzieci stało się jej marzeniem. – Uczestniczyłam w procesie wyłaniania zwycięzcy projektu. Pod kątem użytkowym bardzo ważne jest, że wszystkie sale dydaktyczne mieszczą się na jednym poziomie. Ucieszyło mnie bardzo zielone otoczenie placówki. Będzie to pierwsze przedszkole z zielonym dachem, jakie widziałam. Ciekawa jestem, jak sprawdzi się jego użytkowanie.

Wójt Małgorzata Pachecka żegnając gości i dziękując wszystkim za przybycie, dodała: – Liczę na kompleks edukacyjny. Liczę, że Gmina Michałowice nie będzie przedmieściem Warszawy, ani dzielnicą, ale nowoczesną wiejską gminą. Czekam na oficjalne otwarcie z udziałem dzieci i mam nadzieję, że wtedy nie będzie już problemów z rozpoznawaniem siebie – zaprezentujemy się z odkrytymi twarzami.

Atmosfera panująca na sali, jak również nowe informacje sugerowały, że w Michałowicach powiały dobre wiatry. Dominowały wiara, nadzieja i chęć podejmowania wielkich wyzwań.


Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 07/2021, 13 maja 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *