BŁONIE

Dzieci z „Kubusia Puchatka” znów u siebie!

W piątek 24 maja 2024 r. dokonano uroczystego otwarcia Przedszkola Publicznego nr 5 w Radzikowie im Kubusia Puchatka, po rozbudowie i przebudowie budynku.

Na początku uroczystości Dyrektor przedszkola Lucyna Kamińska wśród licznie zgromadzonych gości i rodziców poprosiła Burmistrza Błonia pana Zenona Reszkę, Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego pana Romualda Reszkę, Projektant panią Monikę Łuniewską, Naczelnika WIT pana Krzysztofa Piechotę, aby dokonali przecięcia wstęgi oraz zaprosiła proboszcza parafii Św. Antoniego w Łaźniewie, księdza Kazimierza Porębę o poświęcenie obiektu. Tak naprawdę, uroczystego przecięcia wstęgi dokonały dzieci z przedszkola, co było dla nich ogromnym przeżyciem. Po dokonaniu ceremoniału zaproszeni goście mogli wejść na nową salę widowiskową, na której odbyła się dalsza część uroczystości.

Pani Lucyna Kamińska w swoim wystąpieniu przedstawiła drogę, jaką trzeba było przejść, aby osiągnąć efekt końcowy. W listopadzie 2022 r. została podpisana umowa na „Rozbudowę i przebudowę Przedszkola Publicznego nr 5 w Radzikowie“, dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego i Gminy. Wykonaniem tego zadania zajęła się firma Eurodom. W czerwcu 2023 roku rozpoczęły się już prace budowlane i wtedy dzieci i pracownicy przedszkola rozpoczęli wielkie pakowanie. Dzięki uprzejmości pana dyrektora IHAR dzieci zyskały nowe miejsce do nauki i zabawy na czas przebudowy. Personel przedszkola stworzył w hotelu wychowankom warunki do realizacji podstawy programowej, zabaw. W końcu kwietnia 2024 r. znowu pakowano się i – dzięki pomocy rodziców, firmy budowlanej, Dyrektora ZDHAR – przeprowadzano do nowego budynku przedszkola, wyposażano i meblowano pomieszczenia.

Nowy obiekt przedszkolny to nowoczesny budynek, obejmujący cztery przestronne sale zajęciowe, doskonale wyposażone. Dwie sale są połączone systemem tzw. przesuwnej – mobilnej ściany, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie jednego dużego pomieszczenia na wspólne uroczystości. Budynek ma także wiele innych nowoczesnych rozwiązań, jak system ogrzewania podłogowego czy też system mechanicznej wentylacji. Placówka dostosowana jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W obiekcie przedszkolnym została wykonana przebudowa istniejących pomieszczeń z przystosowaniem ich do nowych wymogów i przepisów. Wykonano wymianę ocieplenia oraz dachu. Przedszkolaki będą mogły korzystać z przeszklonego patio.

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim osobom i przedstawicielom instytucji, którzy służyli pomocą, dobrą radą, doradztwem w realizacji tej inwestycji. Szczególne podziękowania skierowała do Pana Burmistrza Zenona Reszki i Rady Miejskiej za podjęcie decyzji o rozbudowie przedszkola, za zaangażowanie w ten projekt. Panu Dyrektorowi IHAR – za udostępnienie pomieszczeń hotelu na czas remontu. Podziękowała wszystkim, którzy oferowali swoją pomoc. Rodzicom – za cierpliwość, zrozumienie oraz pomoc w przeprowadzce, za ich zaangażowanie w przygotowaniu uroczystości związanej z otwarciem przedszkola. Wszystkim pracownikom przedszkola – nauczycielom, pracownikom obsługi – za ich trud i ofiarność włożoną w stworzenie dla przedszkolaków drugiego domu, w którym czują się bezpieczne i kochane.

Wręczone zostały również podziękowania i kwiaty dla osób najbardziej zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia. W imieniu rodziców słowa podziękowania dla Pani Dyrektor przekazała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Dwornicka.

Po inauguracyjnym przemówieniu i podziękowaniach głos zabrał Burmistrz Błonia, który nie krył radości i dumy, że udało się zrealizować tę inwestycję. Wystąpił także Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Romuald Reszka, który także gratulował sukcesu i realizacji pięknego obiektu. List otwarty w imieniu Marszałka Wojewódzkiego przeczytała reprezentująca Urząd Marszałkowski Pani Agnieszka Kuźmińska. Zaproszony na tę uroczystość prezes Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza – Mazowia – Pan Jerzy Wysocki pogratulował nowoczesnego przedszkola, życząc dalszych sukcesów oraz poprosił o kontynuację współpracy w ramach Tanecznego Festiwalu Przedszkolaków, które Przedszkole w Radzikowie organizuje corocznie.

Otwarcie przedszkola uświetniły występy przedszkolaków. Była to inscenizacja na temat przebudowy placówki, przygotowana przez nauczycielki, tańce, piosenki o przedszkolu. Po części artystycznej, Pani Dyrektor zaprosiła zgromadzonych na tort i słodki poczęstunek oraz do zwiedzania pomieszczeń przedszkola po rozbudowie i modernizacji.

PP5 Radzików

MS 6/2024, 13 czerwca 2024