POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi powiatowe

1,5 mln zł dofinansowania!

Powiat Warszawski Zachodni otrzymał 1,5 mln zł dofinansowania do modernizacji dróg w ramach „Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego”.

1 sierpnia przedstawiciele Zarządu PWZ: Wojciech Białas – Wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, członek zarządu Romuald Reszka oraz skarbnik powiatu Kamila Nowak podpisali umowę z przedstawicielami samorządu mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej – ul. Północnej w Gminie Błonie. Inwestycja będzie realizowana w br. Przetarg wyłaniający wykonawcę zostanie ogłoszony w nadchodzącym czasie.

Rozbudowa ul. Północnej planowana jest na odcinku ok. 1 km od drogi krajowej nr 92 w kierunku Woli Łuszczewskiej. Drogowcy wykonają tam odwodnienie, nową nawierzchnię oraz kolejny etap ciągu pieszo-rowerowego. Realizacja tego zadania poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie, jest to bardzo istotne ponieważ w pobliżu znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Bramkach i powstaje hospicjum. Koszt inwestycji szacuje się na ok 4 mln zł. Zadanie to sfinansują Powiat WZ i Samorząd Mazowsza.

Prace na ul. Sochaczewskiej

Powiat Warszawski Zachodni realizuje w br. szerszy program remontów dróg. Wykonywane są nakładki asfaltowe na najbardziej uszkodzonych odcinkach dróg powiatowych. Inwestycje te finansowane są z budżetu powiatu, a ich łączna wartość wynosi ok. 3 mln zł. Obecnie drogowcy pracują na ul. Sochaczewskiej, gdzie sfrezowano starą nawierzchnię i wykonywane jest tam przejście dla pieszych (na wysokości osiedla Aspen Park). Drogowcy kilka dni temu położyli pierwszą warstwę nawierzchni bitumicznej i prace trwają nadal. Na drodze tej powstanie również rondo – na skrzyżowaniu ul. Sochaczewskiej i Poniatowskiego w Kaputach (gm. Ożarów Maz.). Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił już przetarg wyłaniający wykonawcę ronda, oferty mają napłynąć do połowy sierpnia.

Ogłoszono także przetargi wyłaniające wykonawców nakładki na drodze Kopytów–Witki na terenie gm. Błonie, otwarcie ofert nastąpiło 10 sierpnia. Na przetarg dotyczący rozbudowy ul. Kwiatowej w Mariewie, oferty niestety nie wpłynęły. Przetarg będzie ogłoszony ponownie.

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych!

W tegorocznym budżecie powiatu 1,8 mln zł zaplanowano na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Inwestycje tego typu przewidziano: w Błoniu przy ul. Poniatowskiego, w Izabelinie i Laskach przy ul. 3 Maja, w Łomiankach przy ul. Wiślanej i Długiej, w Kaputach przy ul. Sochaczewskiej, w Wiktorowie przy ul. Topolowej, w Kampinosie przy ul. Niepokalanowskiej i w Starych Babicach przy ul. Sienkiewicza. Na przejściach dla pieszych wykonane będą różnorodne inwestycje uzależnione od specyfiki terenu, m.in.: doświetlenie, azyle dla pieszych, poprawa oznakowania poziomego, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa.

W ostatnim czasie wykonano modernizację dwóch przejść dla pieszych przy ul. 3 Maja w Laskach (przy ul. Przedszkolnej) i w Izabelinie (przy ul. Szkolnej). Inwestycje przeszły już procedury odbioru. Obecnie działa tam nie tylko sygnalizacja świetlna uruchomiana przyciskiem, ale także sygnalizacja akustyczna, doświetlenie, a specjalnie dla osób niewidomych zainstalowano również przyciski wibracyjne. W tym rejonie działają placówki edukacyjne. Inwestycja zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego przy ul. 3 Maja.

MS 13-14/2022, 18 sierpnia 2022

Fot. Bartosz Baran

Wspólne zdjęcie po podpisaniu umowy na dofinansowanie modernizacji dróg