POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi powiatowe

Kolejne inwestycje na drogach powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnych inwestycji na drogach naszego powiatu. Otwarto już oferty złożone w przetargu na wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W, w miejscowościach Czarnów – Gawartowa Wola, w gm. Leszno. Na odcinku 2,3 km planuje się tam modernizację drogi, wzmocnienie konstrukcji jezdni, odwodnienie, budowę chodnika, perony autobusowe i przejścia dla pieszych. Po otwarciu ofert okazało się, że najkorzystniejszą z nich złożyła firma „Benevent” sp. z o.o. z Warszawy i opiewa ona na sumę 3 mln 620 tys. zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o zamówieniach publicznych, oferta jest obecnie weryfikowana. Powiat wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Jeśli decyzja będzie pozytywna, możemy spodziewać się dofinansowania 80% kosztów inwestycji.

Otwarto także oferty złożone w przetargu na wykonanie rozbudowy ul. Strażackiej w Bieniewicach gm. Błonie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Błońską. Również tę inwestycję ZDP planuje wykonać przy pomocy środków zewnętrznych. Wpłynęły dwie oferty, najkorzystniejszą złożyła firma „Planeta” z Warszawy, koszt wykonania prac określono na 2mln 713 zł. Oferta jest obecnie w trakcie oceny formalnej.

Kolejna z planowanych inwestycji, na której realizację niebawem zostanie ogłoszony przetarg, dotyczy rozbudowy ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda i kładki przez rzekę Utratę w Podkampinosie gm. Kampinos. ZDP złożył już w lutym br. wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z subwencji ogólnej budżetu państwa. W przypadku pozytywnej decyzji możemy liczyć na dofinansowanie 50% kosztów wykonania tego zadania. Wartość inwestycji oszacowano na 6,4 mln zł.

Uszkodzenia dróg naprawione

Drogowcy w ostatnim czasie naprawili wiele uszkodzeń nawierzchni powstałych na drogach powiatowych po mroźnej zimie, wykonano je korzystając z recyklera. Obecnie trwa sprzątanie poboczy dróg, pojawiło się tam bowiem bardzo dużo śmieci, podrzuconych prawdopodobnie z placów budowy i zalegają one w pasie drogowym. Aktualnie sprzątane są ulice: Sochaczewska, Szeligowska i Wojska Polskiego na terenie gmin Ożarów Maz. i Stare Babice.

W ostatnim czasie wykonano prace wykończeniowe i porządkowe przy moście w Józefowie gm. Kampinos. Przypomnijmy, że inwestycję tę zrealizowano w ub. roku, podobnie jak most w Lipkowie. W Józefowie wraz z przebudową mostu wykonano także nakładkę asfaltową na dojazdach do tego obiektu (dł. ok. 560 m.). Powiat na modernizację obu mostów otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 700 tys., zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Wartość przebudowy obu tych obiektów wyniosła ok. 1,7 mln zł.

MS 06/2021, 29 kwietnia 2021

Na zdjęciu: Zmodernizowany most w Józefowie gm. Kampinos

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *