PIASTÓW

Delegacja SHOM w piastowskim liceum

Wizyta członków Stowarzyszenia Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych akredytowanych w Polsce (SHOM).

W piątek 18 marca br. powiat pruszkowski odwiedzili przedstawiciele SHOM – Stowarzyszenia Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych Akredytowanych w Polsce. Wizyta ta była wynikiem rozpoczętej współpracy Fundacji „Lepszy Start” z organizacją SHOM. Jednym z miejsc odwiedzanych przez przedstawicieli SHOM było Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Piastowie.

Powiat Pruszkowski odwiedzili przedstawiciele tej organizacji z: Luksemburga, Rumunii, Wenezueli, Australii, Macedonii Północnej, Estonii, Rwandy, Łotwy oraz 4 członków honorowych.

W czasie trwania wizyty goście spotkali się z uczniami ze Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przylądek” w Parzniewie. Wśród interesujących miejsc i instytucji znajdujących się na terenie powiatu pruszkowskiego, którymi można się pochwalić, znalazło się Centrum Folkloru w Karolinie (tam goście zostali zaproszeni na próbę generalną Zespołu Mazowsze), a także reprezentacyjne piastowskie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.

Delegację SHOM oraz panie z Fundacji „Lepszy Start” przywitali w budynku Liceum: Hanna Babikowska – Dyrektor LO, Katarzyna Bolesta-Siwek – Zastępca Dyrektora, Maria Makowska – Zastępca Burmistrza Piastowa oraz Zdzisław Brzeziński – były wieloletni burmistrz Piastowa, członek zarządu Powiatu Pruszkowskiego. W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście oraz przedstawiciele mediów.

Po oficjalnym powitaniu delegacja rozpoczęła zwiedzanie budynku Liceum, m.in. pracownię chemiczną, bibliotekę oraz imponującą halę sportową. W obustronnej komunikacji niezbędna okazała się pomoc Zastępcy Dyrektora Katarzyny Bolesta-Siwek (nauczycielki jęz. angielskiego), która była tłumaczem dla obu stron. N

MS 4/2022, 24 marca 2022