BRWINÓW

Budżet Obywatelski Mazowsza dla gminy Brwinów

Dzięki głosom internautów mogą być zrealizowane dwa duże projekty inwestycyjne dotyczące Brwinowa: zagospodarowanie zieleni wzdłuż DW nr 720 i budowa odcinka ścieżki rowerowej do Biskupic.

W puli ogólnowojewódzkiej warto zwrócić uwagę na projekt nr 56 – „Rowerem po Mazowszu”. Każdy głos oddany na tę propozycję będzie przybliżać budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 w Biskupicach na odcinku o dł. ok. 470 m od wiaduktu nad autostradą A2 do drogi bocznej prowadzącej w kierunku Kotowic i MOP Brwinów. Jest już gotowa kompletna dokumentacja, która przewiduje budowę ścieżki rowerowej i częściowo również chodnika, a także m.in. budowę zjazdów, odwodnienia i przebudowę hydrantu. Ten fragment docelowo stanie się częścią spójnej sieci tras rowerowych, która umożliwi przemieszczanie się rowerzystów z Brwinowa, do Błonia i dalej przez Leszno do Puszczy Kampinoskiej. Lokalnie realizacja projektu pozwoli na zapewnienie bezpiecznego dojścia i dojazdu mieszkańcom południowej części wsi Biskupice do/z Brwinowa i/lub do najbliższych przystanków komunikacji autobusowej. – W sąsiedztwie tej ścieżki rowerowej znajduje się miejsce pamięci, kopiec z czasów I wojny światowej, będący grobem żołnierzy armii rosyjskiej i armii niemieckiej, którzy w październiku 1914 r. stoczyli w tym rejonie krwawą bitwę. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Biskupicach poprawi dostępność turystyczną tego kurhanu – zwraca uwagę Arkadiusz Kosiński, pomysłodawca obu projektów, na które można głosować w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

W puli podregionalnej znalazł się projekt nr 55 – „Po drodze z zielenią”, który dotyczy zagospodarowania zieleni wzdłuż ul. Biskupickiej w Brwinowie. Teraz, kiedy droga została przebudowana i zyskała nową nawierzchnię, chodnik i ścieżkę rowerową, można pokusić się o uczynienie z niej jednej z reprezentacyjnych ulic w mieście. Internauci mogą „wyklikać” nasadzenie kilkudziesięciu drzew a także krzewów, bylin, traw ozdobnych, roślin zadarniających i kwiatów cebulowych oraz ustawienie elementów małej architektury, tj. ławek i koszy. Graby, berberysy, pęcherznice, krzewuszki, róże, śnieguliczki, tawuły, dąbrówki, jeżówki, liliowce, a wiosną krokusy, czosnki i narcyzy z pewnością upiększyłyby ten fragment drogi wojewódzkiej.

Głosowanie jest bardzo proste, poprzez stronę https://bom.mazovia.pl/glosowanie. Oddanie głosu przez komputer lub smartfon należy potwierdzić wpisaniem numeru, który nadejdzie SMS-em. Za zgodą swoich rodziców/opiekunów mogą głosować również osoby niepełnoletnie. Swój głos można oddać jednorazowo, w terminie do 23 czerwca 2024 r.

UG Brwinów

MS 6/2024, 13 czerwca 2024