Dla mieszkańcówNASZE STRONY

BUDŻET OBYWATELSKI 2023

Podsumowanie 9. edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie

13 lipca poznaliśmy zwycięskie pomysły 9. edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie. O głosy walczyło w całej stolicy 1189 projektów dzielnicowych i 138 ogólnomiejskich. Do realizacji na 2023 rok wybrano łącznie 326 projektów na kwotę ponad 101 mln zł.

W głosowaniu wzięło udział 88 861 mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Najlepszą frekwencją mogą pochwalić się dzielnice: Ursus (po raz pierwszy na podium w tej kategorii – 4580 głosujących, wciąż jednak mało na dzielnicę z ponad 60 tys. mieszkańców), Białołęka oraz Wawer. Najwięcej projektów przeszło do realizacji w dzielnicach Bemowo (31), Mokotów i Włochy (po 24).


Dzielnica Ursus

Najlepsza, choć wciąż niska frekwencja w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim

Zieleń

W tym roku, podobnie jak w ubiegłorocznej edycji budżetu, zdecydowana większość zagłosowała na pomysły związane z miejską zielenią. Wśród najczęściej wybieranych przez mieszkańców znalazły się także pomysły dotyczące infrastruktury rowerowej. To również w tej kategorii znalazł się ogólnomiejski projekt z najwyższym szacunkowym kosztem realizacji. Na zadanie „Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie” zostanie przeznaczonych 6 mln zł. Najdroższy projekt dzielnicowy to „Nowe drzewa, ławki i chodniki na Pradze-Południe” za 1,4 mln zł.

Spośród 72 projektów poddanych pod głosowanie w dzielnicy Ursus zwyciężyło 17. Pomysł „Drzewa na Skoroszach” zdobył największe poparcie – 1853 głosy. Idąc za trendem wspierania zieleni i ochrony środowiska równie wysokie poparcie, ponad 1000 głosów, zdobyły zwycięskie pomysły: „Wspólnie zmieniamy Ursus – powrót fontanny w Parku Achera – rewitalizacja”, „Budowa fontanny na Placu 1000-lecia”, „Wspólnie zmieniamy Ursus – różany trakt wzdłuż ul. M. Spisaka – zieleń”, „Pożyteczne owady w mieście – hotele dla owadów Ursus Niedźwiadek” oraz „Ptasi Przyjaciele – domki lęgowe, miejsca dokarmiania i poidełka na terenie Dzielnicy Ursus”. Łatwo zauważyć, że pomysły związane ze środowiskiem naturalnym i walką ze zmianami klimatycznymi stanowią 1/3 wybranych do realizacji. Już w zeszłym roku był popyt na pomysły wokół zieleni miejskiej.

Infrastruktura

Następną grupą, którą wybrali mieszkańcy, są projekty związane z poprawą infrastruktury, bezpieczeństwem, edukacją i sportem np. „Multisensoryczny plac naukowy” (teren Szkoły Podstawowej nr 382 im. Warszawskich Dzieci), „Modernizacja placu zabaw przy SP2”, „Oświetlenie boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II”, „Budowa Park Street Workout (trening uliczny) przy ulicy Dzieci Warszawy”, a także „Sucha stopa. Budowa 120 metrów chodnika w ciągu ulicy Konotopskiej”, Kosz plus. Ustawienie kosza na śmieci przy stacji PKP Ursus Gołąbki wraz w wywozem śmieci oraz „Zwolnij! Wyświetlacz prędkości przy zjeździe z wiaduktu na ulicy Gierdziejewskiego”.

Kultura

W przeciwieństwie do poprzednich edycji wyraźnie spadło w Ursusie wsparcie dla projektów, które realizowane byłyby przez instytucje kultury. Klub Seniora „Promyk” wygrał w tym roku telewizor, a Dom Kultury „Portiernia” letnią scenę plenerową. I na tym koniec. Zwyciężył natomiast całkiem oddolny kulturalny projekt „Dzień Dziecka w EkoParku”, a czytając uzasadnienie, dowiadujemy się, że to w związku z rozbudowującymi się osiedlami na Szamotach i Gołąbkach, a tym samym stale rosnącą liczbą naszych mieszkańców. Widocznie takich imprez brakuje nowym mieszkańcom – rodzicom i ich dzieciom.

Podobna sytuacja jest na Białołęce, gdzie równie rekordowo mieszkańcy włączyli się w tegoroczne głosowanie. Tam zwyciężył tylko jeden projekt dla instytucji kultury: „Zakup książek, e-booków i audiobooków dla białołęckich bibliotek”. Połowa ze wszystkich 14 pomysłów to również projekty dotyczące ochrony środowiska.

I niemalże taka sama sytuacja w Wawrze: instytucje kultury wygrały 3 projekty: „Zakup zbiorów do bibliotek wawerskich – książki, komiksy i audiobooki” oraz 2 pozostałe projekty dotyczą zakupu defibrylatorów AED (instytucje kultury w Ursusie taki sprzęt ratujący życie już posiadają). Jednakże dziwi fakt, że dla większości dzielnic mieszkańcy pokazali swoje wsparcie dla bibliotek, w Ursusie po raz pierwszy od kilku lat ta tendencja zmieniła się. Szkoda również, że kolejny raz nie wygrał projekt odwołujący się do dziedzictwa Ursusa, czyli „Zlot zabytkowych traktorów”. Dziwne, że nie ma również popytu w Ursusie na projekty zdrowotne. Kilka mądrych i potrzebnych niestety będzie musiało powalczyć za rok, np. „Motoryka dla Smyka – bezpłatne zajęcia z terapii ręki”.

Zupełnie inną tendencję widać w projektach ogólnowarszawskich, gdzie prawie jedna czwarta to zwycięskie pomysły dotyczące zdrowia.


Dzielnica Włochy

Najwięcej pomysłów do realizacji w 2023 r.

Choć Włochy nie znalazły się na podium pod względem dużej liczby głosujących, przodują w kategorii największej liczby realizowanych w przyszłym roku pomysłów – aż 24.

Zieleń

Jedna trzecia zwycięskich projektów dotyczy zieleni miejskiej i ochrony środowiska (tak, jak w poprzedniej edycji). Najwięcej głosów (1324) zyskał pomysł „Drzewa dla Włoch – edycja czwarta”.

Kultura

Włochy zaskakują natomiast ilością projektów kulturalnych wspierających biblioteki: „Zakup książek obcojęzycznych do treningu językowego do Wypożyczalni nr 28”, „Planszówki w Wypożyczalni nr 17 – zakup gier planszowych dla dorosłych i młodzieży”, „Zakup gier planszowych i/lub puzzli dla bibliotek” oraz „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w Dzielnicy Włochy”. Przeszedł również projekt wspierający włochowski MAL, letnie teatrzyki w Parku Kotańskiego oraz osobny pomysł na lenie kino w tym miejscu, jak również projekt dla Artystycznego Domu Animacji (filia Domu Kultury Włochy) – „Międzykulturowe wieczory z muzyką”.

Infrastruktura

Pozostałe 2 projekty dotyczą aktywności na świeżym powietrzu i poprawy infrastruktury oraz edukacji segregowania odpadów.


Gmina Michałowice i miasto Pruszków

Gmina Michałowice

30 maja zakończył się etap przyjmowania projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice. Maksymalna wartość ogólnodostępnego projektu mogła wynieść 175 tys. zł. Zgłoszony projekt wymagał poparcia 15 mieszkańców gminy. Zwycięskie projekty będą realizowane wyłącznie na terenie gminy, na nieruchomościach, do których gmina ma tytuł prawny.

Zgłoszono 24 projekty. Wszystkie projekty zostały już ocenione pod względem formalnym. Jeden z projektów został wycofany przez projektodawcę, gdyż został złożony podwójnie. Cztery uzyskały ocenę negatywną z uwagi na braki w dokumentacji, które nie zostały uzupełnione w regulaminowym terminie przez projektodawców. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 19 projektów. Są obecnie poddane weryfikacji merytoryczno-prawnej. Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 sierpnia. Tak jak w roku ubiegłym, pula środków II edycji BO wyniesie 500 tys. zł. Wybrane przez mieszkańców projekty będą realizowane w 2023 roku. Głosowanie na projekty odbędzie się w terminie 26 września – 10 października 2022 r. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 17 października. W gminie Michałowice, inaczej niż w Warszawie, większość złożonych do głosowania projektów dotyczy kultury i poszerzania oferty spędzania czasu wolnego, a w mniejszym stopniu dotyka infrastruktury i środowiska, być może ze względu na fakt, że Michałowice posiadają bardzo dużo obszarów zielonych.

Pruszków

W tym roku kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski to 2 154 248,04 zł. Głosowanie nad projektami BO Miasta Pruszkowa trwało w dniach 29 maja – 25 czerwca. Z 72 złożonych mieszkańcy mogli oddawać głosy na 66 różnych pomysłów. Głosowało 4324 mieszkańców, czyli, niestety, niewielu. W Pruszkowie połowa głosujących wybiera głosowanie internetowe, a połowa tradycyjne, papierowe – w Warszawie prawie wszyscy wybierają Internet.

Realizowanych będzie 25 pomysłów. Tylko cztery dotyczą nasadzeń zieleni miejskiej. Sporo wzbogaci ofertę kulturalną, np. „Kulturalnie i aktywnie. Cykl pikników dla dzieci”, „PDF Pruszkowski Dzień Folkloru”, „Festial Teatrów dla Dzieci – Teatralne Święto dla Najmlodszych”, „Piknik County Malichy i Piknik Społeczne Inspiracje (…)”, „Publikacja okolicznościowa. Książka z okazji 100-lecia istnienia Klubu Znicz Pruszków wroku 2023” czy „Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych”.

Reszta wzbogaci ofertę sportową i edukacyjną, a reszta projektów zrealizowanych w przyszłym roku będzie inwestycyjnych, takich jak „Modernizacja placu zabaw dla najmłodszych pruszkowiaków przy Przedszkolu Miejskim Nr 13”, „Nowe oświetlenie na placyku na Ostoi”, „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy-Tworki”, „Miejsce spotkań dla mieszkańców”.


III EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA

Które zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego Mazowsza wkrótce poprawią życie w naszych gminach?

Każdy mieszkaniec woj. mazowieckiego ma szansę udziału od 2020 roku w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. W tym roku do rozdysponowania na zwycięskie projekty przeznaczono tyle, co w poprzedniej edycji – 25 mln zł. 174 pomysły zwyciężyły dzięki głosom internetowym 39 458 osób! Projekty będą realizowane przez województwo mazowieckie lub wyłonionego przez województwo wykonawcę.

Powiat Warszawski Zachodni

Z powiatu warszawskiego zachodniego będą realizowane 3 pomysły. Projekt „Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej” (990 tys. zł, 1804 głosy) ma na celu zbudowanie na odcinku ruchliwej drogi wojewódzkiej 580 brakującej ścieżki rowerowej. W ramach projektu na trasie powstanie „Przystanek Rowerowy” – miejsce obsługi rowerzystów. Następnym realizowanym projektem będzie „Roztańczone rondo – zagospodarowanie terenu wokół Ronda Zespołu Mazowsze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z ul. Piaseckiego, która prowadzi do siedziby i sali widowiskowej Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz do Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu Karolin w Otrębusach w Gminie Brwinów”. Pomysłodawcom projektu wycenionego na niemal 650 tys. zł (874 głosy) chodzi o urządzenie zieleni w jego rejonie wraz z ustawieniem plenerowej rzeźby tancerzy w strojach ludowych – jako swoistego drogowskazu do „Mazowsza”. Ostatnim zwycięskim pomysłem z powiatu warszawskiego zachodniego jest „Zielone Serce Mazowsza” (200 tys. zł, 579 głosów). Na terenie 9 gmin (Czosnów, Leoncin, Łomianki, Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki) zorganizowanych zostanie 9 warsztatów fotograficznych oraz pikników ekologicznych z wieloma atrakcjami i zajęciami dla całych rodzin.

Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto st. Warszawa zyska 2 nowe ambulanse z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców (1 mln zł, 660 głosów). W uzasadnieniu czytamy, że jeden ambulans medyczny udziela pomocy średnio  8 razy na dobę bez względu na porę dnia czy roku, niejednokrotnie w trudnych warunkach. Panująca na całym świecie pandemia Covid-19 spowodowała, że zespoły ratownictwa medycznego realizują dwa razy więcej wyjazdów do osób potrzebujących pomocy. W związku z tym ambulanse i sprzęt medyczny będący na ich wyposażeniu są jeszcze bardziej eksploatowane i wymagają częstszej wymiany. Podstawą sprawnego i szybkiego działania w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego jest sprawny, szybki i nowoczesny ambulans medyczny. Nowe ambulanse pozwolą na podniesienie jakości świadczonych usług mieszkańcom Warszawy.

Projekty ogólnowojewódzkie

Nasz region zyska również dzięki realizacji kilku projektów ogólnowojewódzkich. Projekt „Blask Mazowsza” (998 701 zł, 2124 głosów) pozwoli na zakup multimedialnego ekranu LED dla zespołu ,,Mazowsze”, co da nowe możliwości w reżyserowaniu i tworzeniu scenografii realizowanych spektakli. Dzięki głosom mieszkańców powstanie „VeloMazovia Zachód – rowerowy szlak zachodniego Mazowsza” (190 tys. zł, 2068 głosów). 230-kilometrowa trasa będzie przebiegać od Żochowa po Teresin PKP Niepokalanów. Po drodze miniemy szereg punktów z Kanonu Krajoznawczego Województwa Mazowieckiego, a bliskość linii i węzłów kolejowych sprawi, że łatwo można będzie do trasy dojechać i z niej wrócić, także przy formule wycieczek jednodniowych. Również projekt ogólnowojewódzki (1 mln zł, 1397 głosów) wpłynie na poprawę dostępności ambulansów na terenie Mazowsza, głównie w rejonie Warszawy i powiatów ościennych). 2 ambulanse zyska siedziba Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie (Poznańska 22). „In vitro – nasza szansa na bycie rodzicami” (200 tys. zł, 994 głosy) już kolejny rok pozwoli parom województwa mazowieckiego uzyskać dofinansowanie w leczeniu niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Dzięki projektowi „Mogę więcej, edycja 2 – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych” (199 700 zł, 703 głosy) szkoły, biblioteki oraz domy kultury na terenie Warszawy i podregionu warszawskiego zachodniego, w tym na terenie przynajmniej 3 gmin wiejskich, poszerzą ofertę o zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych (m.in. zajęcia naukowe z eksperymentami, gry matematyczne, zajęcia plastyczne, treningi pamięci, rodzinne spacery, spacery z uważnością, warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze), grupę wsparcia dla rodziców, wykłady psychoedukacyjne oraz konsultacje dla rodziców. Zajęcia będą mogły się odbywać zarówno stacjonarnie jak i zdalnie.


Agnieszka Gorzkowska

MS 11-12, 29 lipca 2022