PIASTÓW

Budowa hali dla „Piastowskiej Trójki”

Hala sportowa zapewni wszystkim uczniom sportową aktywność przez cały rok!

Trwają prace związane z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z budową łącznika do istniejącego budynku. Wykonano już roboty ziemne niezbędne do wykonania fundamentów oraz wybetonowano ławy fundamentowe pod konstrukcję hali.

Wykonawcą prac jest Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. Całkowita wartość umowy to ponad 14,5 mln zł, z czego 90% będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Obiekt wykonany zostanie w technologii wysokiej energooszczędności z pompami ciepła i ogniwami fotowoltaicznymi, które w pełni pozyskają energię ze źródeł odnawialnych. Hala będzie wyposażona w profesjonalne urządzenia sportowe, a teren wokół niej zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie elementów małej architektury.

www.piastow.pl

MS 3/2023, 27 kwietnia