STARE BABICE

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Starych Babicach

Postępują prace budowlane związane z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Starych Babicach przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, które będzie zapewniało opiekę całodobową dla 9 podopiecznych i ośmiogodzinną opiekę dzienną dla 11 osób niepełnosprawnych.

Obecnie murowane są ściany parteru a wkrótce rozpoczną się prace związane z szalowaniem i zbrojeniem stropu. Dla przypomnienia, prace rozpoczęły się z końcem marca tego roku, natomiast przewidywany czas oddania obiektu do użytkowania to połowa lutego przyszłego roku.

Gmina na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego otrzymała ponad 3,1 mln zł dofinansowania z  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” 

UG Stare Babice 

MS 10/2022, 23 czerwca 2022

Źródło: https://stare-babice.pl/budowa-centrum-opiekunczo-mieszkalnego-w-starych-babicach/