BRWINÓW

Brwinów z tytułem Lider Edukacji

Gmina Brwinów znalazła się w gronie samorządów wyróżnionych przez Związek Miast Polskich podczas odbywającej się w dniach 13-14 maja 2024 r. konferencji LocalTrends.

Lider Edukacji to tytuł przyznawany przez Związek Miast Polskich w oparciu o dane z powszechnie dostępnej statystyki publicznej, dotyczące wyników egzaminów ósmoklasistów oraz wysokości nakładów na edukację. – Dla każdego z miast wyliczono wskaźnik wyników egzaminów jako średni wynik ze wszystkich egzaminów wchodzących w skład egzaminu ósmoklasisty. Pod uwagę brano lata szkolne od 2020-2021 do 2022-2023 oraz dane publikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oprócz tego, bazując na sprawozdaniach budżetowych publikowanych przez Ministerstwo Finansów, wyliczano również wskaźnik kosztów ponoszonych na edukację przez miasta – wyjaśnia Związek Miast Polskich. Brwinów znalazł się w gronie najlepszych w kategorii małych i średnich miast, wraz z Podkową Leśną, Milanówkiem, Piasecznem, Józefowem, Siechnicami i Niepołomicami.

Nagrody wręczał prezes Związku Miast Polskich i senator RP Zygmunt Frankiewicz wraz z prezydentką Sopotu Magdaleną Czarzyńską-Jachim. Gminę Brwinów reprezentowała na konferencji LocalTrends kierownik Biura Promocji Mirosława Kosiaty. Samorządowa konferencja LocalTrends jest ogólnopolskim spotkaniem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, nauki i administracji rządowej.  

UG Brwinów

MS 5/2024, 23 maja 2024