BRWINÓW

Brwinów w ogólnopolskich rankingach gmin

Jak nas widzą, tak nas piszą – gmina Brwinów zajęła 36. miejsce w rankingu samorządów publikowanym przez „Rzeczpospolitą” oraz 50. miejsce w rankingu „Gmina dobra do życia”.

Autorzy publikowanego od kilkunastu lat rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” biorą pod uwagę dane pokazujące efekty działań miast i gmin w zakresie dbałości o jakość życia mieszkańców, stan środowiska i rozwój ekonomiczny przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania. Gmina Brwinów zajęła w tym roku 36. miejsce wśród 878 gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich, a więc po raz kolejny znalazła się wśród 5% najlepszych samorządów w swojej kategorii. Świadczy to o kontynuacji rozwoju mimo trudnych czasów pandemii.

Na ogólną ocenę złożyły się m.in. wskaźniki dotyczące zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego. Oceniana była też wielkość wydatków na edukację, kulturę, sport i rekreację oraz transportu publicznego, a także kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych.

Podobny wynik Brwinów uzyskał w nowym rankingu „Gmina dobra do życia”, który został przygotowany z inicjatywy Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej. Jego autorem jest prof. dr. hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN). Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 polskich gmin oparto na 48 wskaźnikach składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia. Gmina Brwinów zajęła 50. miejsce wśród 2477 gmin (a 35. miejsce w swojej kategorii), co także lokuje ją w czołówce najlepszych gmin.

Kryteriami branymi pod uwagę były m.in. wydatki inwestycyjne, atrakcyjność migracyjno-osadnicza gmin, jakość oświaty na ich terenie, ale także dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu w samorządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do Internetu. Do stworzenia rankingu posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, takie jak usłonecznienie czy klimatyczny bilans wodny.


UG Brwinów

MS 19/2021, 11 listopada 2021