PIASTÓWSport

Bieg Polskiego Państwa Podziemnego

W tym roku wielką cykliczną imprezę biegową „Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych” rozpoczął Bieg Polskiego Państwa Podziemnego. Start i meta, jak zawsze, znajdowały się na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piastowie, a trasa przebiegała ulicami miasta.

Piastowskie biegi historyczne już od kilku lat cieszą się dużą popularnością wśród biegaczy. Nie wszyscy jednak znają genezę ich powstania, chociaż na stałe wpisały się w kalendarz imprez Piastowa.

Pomysł na piastowskie biegi zrodził się w 2016 r. w gronie pedagogów obecnej Szkoły Podstawowej nr 3, którzy chcieli uczcić rocznicę chrztu Polski. Inicjatywa ta bardzo dobrze przyjęła się wśród piastowian, co przyczyniło się do zorganizowania w tym samym roku biegu Pamięci Powstańczej Warszawy. Władze miasta postanowiły kontynuować biegi historyczne, które miały zachęcić osoby lubiące biegać do zainteresowania się historią.

W kolejnych latach rosła popularność cyklu, przybywali zawodnicy z całej Polski, a nawet z zagranicy. W 2018 r. powstała spontanicznie grupa „Rozbiegany Piastów”, której członkowie wspólnie trenowali pod okiem profesjonalnych trenerów, a ich żółte koszulki z nazwą grupy wyróżniały się na metach wszystkich 40 dotychczasowych biegów i wśród zwycięzców róznych kategorii. Wanda Przybylak, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury, uczestniczka prawie wszystkich biegów, jest też jedną z inicjatorek wspólnych treningów w ramach grupy. W 2019 r. grupa przekształciła się w Stowarzyszenie „Rozbiegany Piastów”, której prezesem został lekkoatleta Bartosz Nowicki. Celem stowarzyszenia jest zachęcanie dzieci, młodzieży i trochę starszej młodzieży do ruchu i aktywnego spędzania czasu oraz promowanie biegania jako najprostszej formy aktywności.


Pierwszy bieg w 2022 roku

W niedzielę, 27 marca odbyły się dwa biegi – dla dzieci i młodzieży oraz główny bieg open na symbolicznym dystansie 1945 metrów. To wydarzenie w wymiarze historycznym i edukacyjnym poświęcone było Polskiemu Państwu Podziemnemu z lat 1939–1945.

Polskie Państwo Podziemne, działające w latach 1939–1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w historii II wojny światowej. Jego zbrojnym ramieniem na terenach Polski sprzed 1939 roku była Armia Krajowa, która liczyła kilkaset tysięcy członków (różne źródła określają liczebność AK w 1944 roku na 150–400 tysięcy). AK była regularną armią, częścią działających u boku aliantów Polskich Sił Zbrojnych. Polskie Państwo Podziemne kierowane było przez władze RP na uchodźstwie z siedzibą w Londynie: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Na terenie kraju funkcjonował zakonspirowany aparat administracji cywilnej na szczeblu centralnym, w województwach i powiatach. Delegatura Rządu na Kraj składała się z 18 departamentów, m.in. Spraw Wewnętrznych, Informacji i Prasy, Pracy i Opieki Społecznej oraz Oświaty i Kultury (rozbudowane tajne szkolnictwo na wszystkich poziomach).

Uczestnicy, niezależnie od zajętego miejsca, byli zadowoleni z udziału w tej pięknej imprezie. Na szczęście dopisała pogoda. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale ukończenia biegu, a zwycięzcy open i w poszczególnych kategoriach – wspaniałe puchary, które wręczał burmistrz Piastowa, Grzegorz Szuplewski. Najstarsi uczestnicy urodzili się w 1952 roku, najmłodsi to dzieci w wieku przedszkolnym. Często w biegach biorą udział całe rodziny, nawet czteroosobowe.

Na 2022 rok zaplanowanych jest 12 biegów. Najbliższy – Bieg Katyński – odbędzie się 10 kwietnia o godz. 10.00.

ZWYCIĘZCY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

KATEGORIA U13Kategoria U17Kategoria Open
Dziewczęta
1. Anastazja Kalisz
2. Julia Kowalska-Paszko
3. Amelia Ślusarczyk

Chłopcy
1. Dominik Wojdak
2. Marcel Zagórski
3. Antoni Piekarniak
Dziewczęta
1. Barbara Kruk
2. Natalia Jaworska
3. Natalia Ślusarczyk

Chłopcy
1. Stanisław Rama
2. Dawid Ściuba
3. Krystian Krzemiński
Kobiety
1. Anna Ślusarczyk
2. Karolina Słomczyńska
3. Agnieszka Brogowicz-Stępniewska

Mężczyźni
1.Paweł Krochmal
2. Arkadiusz Pajdosz
3. Bartosz Nowicki

Jacek Sulewski

Zdjęcia: Adrian Kaczkowski

MS 5/2022, 7 kwietnia 2022