Dla mieszkańcówURSUS

Od 1 kwietnia 2021 r. zmienia się sposób naliczania opłaty za odpady

Stawka miesięcznej opłaty wyniesie 12,73 zł za 1 m3 wody zużytej w gospodarstwie domowym. Podstawą do naliczenia będzie średnie zużycie wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku.

Nie zapłacimy za wodę bezpowrotnie zużytą, np. wykorzystaną do podlewania ogródka zgodnie ze wskazaniami oddzielnego wodomierza.

Od 1 kwietnia 2021 roku właściciele nieruchomości lub ich zarządcy mają obowiązek złożenia nowych deklaracji – najpóźniej do 10 maja 2021 roku. Deklarację można złożyć w Wydziałach Obsługi Mieszkańców lub wysłać listem poleconym do odpowiedniego urzędu dzielnicy, a także w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Deklaracje składane przez Internet muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dokumenty można wypełnić na stronie https://deklaracje2020.um.warszawa.pl/odpady-komunalne

Uwaga! Właściciele mieszkań (wyodrębnionych lokali) w budynku wielolokalowym nie składają deklaracji. W tym przypadku obowiązek złożenia dokumentów należy do zarządcy nieruchomości (np. wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej).

UD Ursus
MS 5/2021, 1 kwietnia


Więcej szczegółów na stronie miasta: https://warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *