DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

DROGI POWIATOWE

Ulica 3 Maja – warto jechać przepisowo

Zakończono już prace przy ul. 3 Maja w gm. Izabelin, w najbliższym czasie Zarząd Dróg Powiatowych przystąpi do odbioru końcowego tej największej tegorocznej inwestycji na drogach naszego powiatu.

Dziś cieszy standard zmodernizowanej ulicy i zastosowane rozwiązania oddzielające od jezdni ruch rowerowy. Nowa nawierzchnia zachęca do szybszej jazdy, zapewniamy jednak, że nie warto przekraczać dozwolonej szybkości. U zbiegu ulic 3 Maja i Tetmajera wykonano sygnalizację świetlną z systemem dyscyplinowania kierowców, uruchomiono ją 2 grudnia. Jeśli chcemy mieć zielone światło, musimy jechać przepisowo, inaczej stoi się na czerwonym.

Realizacja modernizacji ul. 3 Maja była możliwa dzięki środkom: Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gminy Izabelin, a także dofinansowaniu uzyskanemu przez Powiat z Funduszu Dróg Samorządowych (4 miliony 390 tys zł. co stanowi ok. 80% kosztów tej inwestycji)

System dyscyplinowania kierowców na ul. 3 Maja

Nowe nakładki asfaltowe i ul. Górna

Informowaliśmy Czytelników, że Zarząd Dróg Powiatowych na początku listopada podpisał umowy z wykonawcami nakładek asfaltowych na kilku drogach powiatowych.

Dziś możemy już poinformować, że prace zakończono:

  • na drodze 3805W w miejscowości Strojec w gm. Kampinos (dł. 800 m), koszt tej inwestycji wyniósł ok. 450 tys. zł,

  • na drodze nr 4134W w Józefowie gm. Kampinos (dł. 500 m) – koszt ok. 320 tys. zł.

Trwają natomiast jeszcze prace na ul. Szeligowskiej w gm. Ożarów Maz. (ok. 970 m), gdzie wraz z nową nawierzchnią remontowany jest chodnik, powstają zjazdy i perony autobusowe. Koszt inwestycji to ok. 770 tys. zł, a termin jej zakończenia uzależniony jest od warunków pogodowych.

Dobiegają stopniowo do końca prace przy rozbudowie ul. Górnej – drogi powiatowej nr 4102 W w Radonicach i Żukówce gm. Błonie. W ramach tej inwestycji wzmocniono na dużym odcinku konstrukcję nawierzchni jezdni, wybudowano chodnik, zjazdy na posesje i odwodnienie. Długość modernizowanego odcinka to ok. 1,5 km. Zadanie jest współfinansowane przez Powiat WZ i gm. Błonie, a jego koszt wyniesie ok. 3,1 mln zł. Termin zakończenia prac przedłużono do 15 grudnia z uwagi na roboty dodatkowe związane ze zwiększeniem długości odcinków pełnej wymiany nawierzchni, dodatkowych zjazdów, wydłużenie chodnika w kierunku drogi wojewódzkiej i konieczność przebudowy kolidujących ogrodzeń.

Most w Lipkowie uzyskał klasycystyczną stylizację

Most w Lipkowie punktem widokowym

Trwają ostatnie prace przy modernizacji mostu w Lipkowie (gm. Stare Babice). Zakończono już prace brukarskie na płycie i dojeździe do mostu, zamontowano także ozdobne balustrady z piaskowca.

Aktualnie trwają prace ziemne porządkujące teren wokół mostu. Stylizacja mostu w Lipkowie nawiązuje do klasycystycznych założeń pałacowo-parkowych otoczenia. Tak oto na mapie naszego powiatu powstaje punkt widokowy, który związany jest z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, z Henrykiem Sienkiewiczem i ciekawą historią Lipkowa.

Kontynuowane są także prace na moście w Józefowie (gm. Kampinos). Obecnie trwają prace związane z przebudową dojazdu do mostu, w nadchodzących dniach na moście położone będą ostatnie warstwy asfaltowe nawierzchni i zamontowane zostaną bariery. Zakończenie prac na obu mostach planowane jest około 15 grudnia.

Przypomnijmy, że PWZ na realizację modernizacji mostów otrzymał dofinansowanie środkami w wysokości ponad 700 tys., zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Wartość przebudowy obu tych obiektów wyniesie ok. 1,7 mln zł.


MS 22/2020, 17 grudnia 2020