DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Dom świetlików ma już 15 lat

22 października 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie odbyły się 15. urodziny Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II”. Na uroczystości przybyła cała społeczność świetlików, starsi i młodsi absolwenci, rodzice oraz szczególni, zaproszeni goście – przedstawiciele władz Miasta, dyrektorzy szkół, zaprzyjaźnione jednostki, stowarzyszenia, instytucje, darczyńcy, wolontariusze i przyjaciele Świetlicy.

Kierowniczka i dobry duch Świetlicy od prawie 11 lat, Joanna Szczuka, przywitała wszystkich gości, a zapełniona była cała widownia. Uroczystości rozpoczęły się od występów artystycznych. Były układy taneczne, scenki, wspomnienia o wydarzeniach z życia świetlicy, o wychowawcach, opiekunach. Spod sceny akompaniowała na gitarze i pomagała śpiewem jedna z wychowawczyń, Katarzyna Ufnal. Było wesoło i wzruszająco.

Ślubowanie

Podniosłym i wzruszającym momentem było ślubowanie nowych świetlików. Nowi adepci odpalali światełka od starszych świetlików. Miało to oznaczać symboliczne przekazanie światła, promienia, który świetliki chcą zostawiać w każdym miejscu, w którym będą, w szkole, na wycieczce, tutaj też. Chcą zostawiać po sobie pozytywny ślad, jasny płomień. Zapaleniu światełek towarzyszyło złożenie przysięgi przez nowe świetliki. Kamila przeczytała tekst ślubowania, a 15 nowych członków świetlicowej społeczności ślubowało, trzymając światełka w dłoniach.

Mam nadzieję, że wszyscy, którzy dzisiaj składali ślubowanie, będą z nami przez następne 15 lat – wyraziła nadzieję Joanna Szczuka.

Podziękowania dla przyjaciół

Pani Joanna podziękowała przede wszystkim rodzicom świetlików. Potem długo wymieniała osoby i instytucje ważne dla świetlicy i wszyscy dostawali słodziutką, piernikową pamiątkę. Byli to m.in.: przedstawiciele władz miasta, Stowarzyszenie „Możesz” (przybył cały zarząd z prezesem Arturem Moczarskim), osoby, które pracowały kiedyś w świetlicy, przedstawiciele klubów osiedlowych, siostry Bogna i Małgosia – Misjonarki Maryi – prowadzące Przedszkole Niepubliczne, dyrektorzy szkół podstawowych, harcerze, dyrektor MOK – Wanda Przybylak, dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego – Daniel Dalecki, przedstawicielki stowarzyszenia Sprawni Razem, przedstawiciele grup wsparcia, spotykających się w budynku Świetlicy, najmłodszy wychowawca, który dawniej był świetlikiem – Dariusz Sawicki z małżonką. Ta piękna para to małżeństwo świetlicowe. Poznali się na rajdzie rowerowym „Od św. Józefa do św. Józefa” i tak się zaczęła ich wspólna historia. Etatowy skład wychowawców dopełnia Iwona Krysińska.

Życzenia i prezenty

Kwiaty i serdeczne podziękowania na ręce Joanny Szczuki w imieniu władz Piastowa złożyli: Przewodniczący Rady Miasta Janusz Wroński i reprezentujący Burmistrza Piastowa Tomasz Sarnacki. Przewodniczący powiedział, że jest ona jedną z najbardziej empatycznych osób, jakie osobiście poznał. Wielu wyróżnionych rewanżowało się prezentami dla świetlicy. Filmiki z życzeniami i wspomnieniami przesłali byli wychowankowie.

Następnie na scenę wjechał jubileuszowy, płonący tort i zabrzmiało chóralne 100 lat. Imprezę zakończył słodki, smakowity i róznorodny poczęstunek, na który zostali zaproszeni wszyscy obecni.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

Tekst Ślubowania


Przyrzekam: Mieć zawsze otwarte serce. Starać się dawać coraz więcej.
Nie bać się mówić o smutku i trosce. Cieszyć się nawet z najmniejszych drobnostek.
Znaleźć w sobie promień i tym światłem właśnie sprawić, żeby innym ze sobą było łatwiej.
Dbać o tę świetlicę, A co z tego wynika – dbać też o honor prawdziwego świetlika!

 


Joanna Szczuka o historii i funkcjonowaniu placówki


Otóż, pod dzisiejszą nazwą, jako jednostka budżetowa Gminy Piastów, Świetlica Środowiskowo – Integracyjna „DOM JANA PAWŁA II” funkcjonuje od lipca 2010 r. Wcześniej, od października 2004r.  Świetlica mieściła się w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nosiła nazwę Socjoterapeutyczno – Integracyjna. Wówczas jej kierownikiem, ale też współpomysłodawcą była Agnieszka Cholewska (dążenie do tego celu szczególnie wspierał ówczesny burmistrz Piastowa Zdzisław Brzeziński i radny Andrzej Czarnocki).

Podstawą działania placówki jest obecnie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Oparty na powyższych wytycznych statut mówi, że „nadrzędnym celem świetlicy jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodzin”.

Na szczęście wszystkie te formalne sformułowania mają w budynku przy ul. 11-go Listopada 8  bardzo ludzki i przyjazny wymiar.

Ten budynek to „dom”.
„Dom” – bo tak mówi sama nazwa, ale też „dom”, bo to dla wielu uczestników zajęć jedno z najważniejszych miejsc na świecie.

To dobre miejsce na świetną zabawę, trud odrabiania lekcji, ciepłą kawę inkę, kanapkę z pasztetem i dobre miejsce, by poznać drugiego człowieka, zrozumieć siebie, zrealizować swoje marzenia, odkryć fascynujący świat tuż za rogiem, przeżyć emocjonujące chwile podczas całonocnych maratonów filmowych, dyskotek, wspólnego grillowania, wakacyjnych wyjazdów.

Formami realizacji wymienionych zadań są: zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, zajęcia profilaktyczne, integracyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia tematyczne, ruchowe, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, organizowanie grup wsparcia.

Ważne jest, że każdy z wymienionych punktów ma przełożenie na wyniki. Część z nich nie będzie wymierna, bo trudno zmierzyć czyjąś radość z zaliczonego wreszcie semestru, ulgę po rozwiązaniu problemu, czy spokój po rozwiązanym konflikcie. Są jednak efekty policzalne.

Placówka  finansowana jest z 50% wpływów za wydawanie koncesji i sprzedaż produktów alkoholowych w Piastowie.

Konkretna jest liczba zaopiekowanych dzieci. Od początku funkcjonowania świetlicy to blisko 250 świetlików! Na dzień dzisiejszy stałych podopiecznych placówki jest czterdziestu sześciu.

Cała społeczność składa się z uczestników wiekowo określonych w statucie (7 – 16 lat), absolwentów, którzy uczęszczali na zajęcia będąc uczniami szkół podstawowych, a już jako licealiści wciąż chcą wspierać naszą pracę, oraz grupy osób niepełnosprawnych. Obecność tej ostatniej grupy jest szczególnie ważna, a słowo „integracja” przekłada się na każde z codziennych zajęć.

Opiekę nad dziećmi sprawuje troje wychowawców. Stałą kadrę wspiera grono fantastycznych specjalistów: psycholog superwizor, psycholodzy – terapeuci, pedagodzy, instruktorzy (sportowi, nauczyciele tańca, zajęć plastycznych, technicznych, specjaliści prowadzący jednorazowe zajęcia tematyczne). Praca tych ostatnich możliwa jest dzięki regularnie pozyskiwanym środkom zewnętrznym.

Nie można w tym miejscu zapomnieć o wolontariuszach, którzy pomagają w pracy z dziećmi udzielając im bezpłatnych korepetycji z wybranych przedmiotów, wspierając codzienne zajęcia. Szacunkowo w każdym roku 20 osób bezinteresownie poświęca swój czas, by spędzić go z wychowankami Świetlicy wykonując konkretną pracę. Obok tej grupy znajdują się praktykanci z uczelni warszawskich.

Od zawsze Świetlica poszukiwała nowych kontaktów i kierunków współpracy. Codziennymi są kontakty z MOPS, kuratorem sądowym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Ośrodków Wsparcia, pedagogami szkolnymi, Klubami SM, Ogniskiem TPD, MOK… Niezwykle owocne są wspólne działania z organizacjami pozarządowymi. Na pierwszym miejscu należy tu wymienić Stowarzyszenie MOŻESZ, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Piastowie „Sprawni Razem”, ZHP Hufiec Piastów, Fundację Przyjaciółki, Wolontariat firm: BGK, T-Mobile, Comarch… Osobne miejsce zajmują kapitanowie z Mariway Sailing Club.

Każdy taki kontakt rodzi niezwykłe wydarzenie w życiu Świetlicy. W ciągu piętnastu lat istnienia placówki takich momentów było tak wiele, że nie sposób wymienić wszystkie. A ważne są to wydarzenia, bo służą nie tylko społeczności Świetlicy, ale często są otwarte dla  mieszkańców miasta. Tak więc: zrealizowaliśmy program „Tu mieszkamy, tu działamy”, dzięki czemu Piastów miał plenerowe kino letnie, byliśmy gospodarzami otwartych warsztatów sztuki nowoczesnej „To jest sztuka!”, zaproponowaliśmy „Filmowe Walentynki”, corocznie w Świetlicy odbywa się akcja „Świetliki”, gościliśmy nietuzinkowych ludzi: sportowców, podróżników, artystów, współorganizowaliśmy „Dzień Dziecka Bożego”, z „Przyjaciółką” spełnialiśmy dziecięce bożonarodzeniowe marzenia, a nasz Mikołaj był nawet kiedyś w telewizji, pomagaliśmy przy organizacji spotkań z cyklu „Ciastko z bajką” włączaliśmy się w ważne wydarzenia społeczne, prezentowaliśmy swoje projekty naukowe podczas Pikników Naukowych w Warszawie, co roku wypływamy na przygodę pod żaglami w ramach projektu „Poza Horyzonty”.

Świetlica stara się również pozyskiwać środki zewnętrzne. W 2019 roku są trzy zadania z finansowaniem zewnętrznym. To skierowana dla rodziców „Akademia Rodzica”, zadanie adresowane dla osób niepełnosprawnych „Zobacz – też tu jestem!” oraz przeznaczony dla świetlicowych podopiecznych projekt „Przyszłość Świetlika”. Łącznie to ponad 100 000 zł przeznaczonych na działania realizowane w Świetlicy! Środki na te działania pozyskane zostały przez Stowarzyszenie „Możesz” z funduszy Samorządu Województwa Mazowieckiego.

A podsumowaniem działalności Świetlicy niech będą słowa świetlicowego hymnu (autorstwa jednego z wychowawców – Katarzyny Ufnal):

Ptaki mają gniazda,

które chronią dniem i nocą

Statki do swych portów powracają by odpocząć.

A ja mam miejsce,
w którym ktoś na mnie czeka

I wiem, że zdążę – zdążę wyrosnąć na dobrego człowieka!

Jeszcze zdążę poznać świat,

Jeszcze zdążę pomylić się nie raz!

Jeszcze ręką dosięgnę chmur...


MS 22-23/2019, 12 grudnia 2019