DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

URSUS. Zaskakujący stan (nie)bezpieczeństwa na ursuskich „zebrach”

29 przejść dla pieszych do poprawki

Zarząd Dróg Miejskich zakończy wraz z 2020 rokiem audyt bezpieczeństwa zebr bez sygnalizacji świetlnej dla całej Warszawy. W Dzielnicy Ursus zespół składający się z kilkunastu audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zbadał 161 przejść. Jakie są wnioski z ponad 100-stronicowego audytu?

Pod koniec listopada zakończył się proces sprawdzania bezpieczeństwa na przejściach w Dzielnicy Ursus. Ocenie podlegał stopień zagrożenia bezpieczeństwa pieszych przy istniejącej infrastrukturze oraz zachowaniu użytkowników, a nie stan techniczny infrastruktury.

Audytorzy zbadali przejścia pod kątem ok. 30 kryteriów. Wśród nich są kwestie związane z geometrią jezdni, organizacją ruchu oraz oświetleniem ulicznym. Do audytu dodatkowo wykorzystywane są m.in. kółka pomiarowe czy specjalne urządzenia badające natężenie światła na przejściu dla pieszych oraz w jego okolicy.

Przyjęto zakres ocen od 0 do 5. Ocena „0” oznacza bardzo wysokie ryzyko zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Ocena „5” oznacza natomiast znikome ryzyko zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego, a jeśli już miałoby miejsce takie zdarzenie, to skutki nie powinny być poważne.

63 przejścia otrzymały notę „2”, a 51 zebrom wystawiono „3”. Na 4 oceniono tylko 16 przejść. Żadne nie otrzymało noty „5”(!). A 31 przejściom audytorzy wystawili najgorsze oceny: „0” lub „1”.

Najbardziej niebezpieczne przejścia w Ursusie

Przejście przez ulicę Kompanii AK „Kordian” na drodze głównej, przy skrzyżowaniu ul. Michała Drzymały. Zebra na ul. Spisaka (jezdnia główna), na północnym wlocie skrzyżowania z ul. Suchy Las. To tylko 2 przykłady bardzo niebezpiecznych przejść dla pieszych.

Grzechy główne przejść

Najczęściej wskazywanymi zagrożeniami dla pieszych korzystających z przejść na terenie dzielnicy Ursus są te z grup określanych jako: GEOMETRIA (niedostosowana wyspa, zbyt długie przejście, brak fizycznych możliwości zmniejszenia prędkości ruchu, zły skręt w obszarze przejścia dla pieszych, niedostosowana krawędź jezdni).

W drugiej kolejności wskazano na zagrożenia w grupie nazwanej POZOSTAŁE (zły stan techniczny nawierzchni jezdni, brak odpowiedniej powierzchni akumulacji dla pojazdów skręcających, brak ciągłości trasy pieszych przed lub za przejściem, przejście „niepotrzebne” – dublujące sąsiednie, przejście wrażliwe na zastawianie i ograniczenia widoczności, inne nietypowe opisane w tekście).

W trzeciej kolejności zagrożenie stwarza zła WIDOCZNOŚĆ. Natomiast najczęściej występującym szczegółowym problemem spośród wszystkich stwierdzonych jest całkowity brak urządzeń dla niepełnosprawnych i niewidomych lub niewystarczająca ich ilość (problem dotyczy aż 39,8% lokalizacji). Ogromne zagrożenie (stwierdzone w 37,3% lokalizacji) niesie zbyt wysoka prędkość pojazdów. 29,8% przejść jest zbyt długich. W ponad 26% miejsc stwierdzono brak odpowiedniego oznakowania poziomego albo jego niekompletność. W prawie 25% lokalizacji badacze zidentyfikowali zły stan techniczny nawierzchni jezdni. Widoczność ograniczona przez zieleń to bolączka 21,7% przejść.

Bezpieczeństwo powinno być priorytetem”

Na podstawie przeprowadzonych prac audytorzy wysunęli wnioski, że Ursus, jako dzielnica głównie pełniąca funkcje mieszkaniowe, powinna uznać za priorytet bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu.

Bezpieczeństwo nie może być pomijane lub obniżane na rzecz uzyskania większej przepustowości elementów infrastruktury lub prędkości poruszania się pojazdów.

Na podstawie wyników audytu Zarząd Dróg Miejskich podejmie decyzję, jakich dokonać poprawek, by zebry stały się bezpieczniejsze – w pierwszej kolejności na tych ocenionych na „0” lub „1”. Zmiany na pewno będą wiązały się z ingerencją w infrastrukturę.  Zastosowane rozwiązania będą różne w zależności od lokalizacji zidentyfikowanych problemów.

Zarząd Dróg Miejskich od 2016 r. prowadzi kompleksowy audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na wszystkich przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.

Dotychczas tam, gdzie główny problem stanowiła nadmierna prędkość kierowców, skuteczniejszym rozwiązaniem okazywała się instalacja progów zwalniających niż kosztowna budowa sygnalizacji świetlnej. Jednak np. w miejscach, gdzie w sąsiedztwie krzyżują się drogi, lepszym sposobem poprawy bezpieczeństwa okazywało się wyposażanie przejść w azyle dla pieszych czy w sygnalizację.


Tabela. Przejścia dla pieszych w dzielnicy Ursus z najgorszą oceną („0” lub „1”) – do realizacji usprawnień w pierwszej kolejności

Tabela pochodzi z Audytu BRD przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie oceny skuteczności oświetlenia i audytu zastosowanej organizacji ruchu w dzielnicach: Białołęka, Rembertów, Wesoła, Wilanów, Ursus, Wola. Etap V – synteza Ursus

https://zdm.waw.pl/dzialania/audyt-bezpieczenstwa-przejsc-dla-pieszych/ursus-audyt/

Agnieszka Gorzkowska
MS 22/2020, 17 grudnia 2020