DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Nowy most w Czubinie

Uczestnicy ruchu drogowego przeprawiający się drogą powiatową nr 1509W (Chrzanów-Żuków-Czubin) mogą już korzystać z nowego mostu. Parę dni temu, inwestycję oficjalnie odebrali Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Arkadiusz Kosiński Burmistrz Gminy Brwinów. 

Droga 1509W, gdzie zlokalizowany jest most na rzece Rokitnicy to jeden z ciągów komunikacyjnych powiatu pruszkowskiego, a także sąsiadujących powiatów grodziskiego i warszawskiego zachodniego. Prowadzi ona do ważnych ośrodków społeczno-gospodarczych Gminy Brwinów, w tym m.in. Urzędu Gminy, stacji PKP, licznych podmiotów gospodarczych, a także stanowi drogę dojazdową do drogi wojewódzkiej 720 łączącej się z drogą krajową 92 oraz autostrady A2.

Inwestycja polegała na rozbiórce starego i budowie nowego mostu, przebudowie oświetlenia ulicznego, rozebraniu wodociągu kolidującego z projektowaną drogą i mostem oraz zbudowaniu nowego odcinka wodociągu. Powstała nowa jezdnia i poprawie uległo bezpieczeństwo zarówno poruszających się samochodami, jak i pieszych oraz rowerzystów. Jezdnia została poszerzona do 6,6 metra, a po jednej ze stron powstał wygodny i bezpieczny dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy, ograniczony z zewnątrz barierą energochłonną, wyposażoną w poręcz.

W tym roku na rozbudowę tej drogi oraz na budowę mostu otrzymaliśmy ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę w wysokości 1 029 580,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 2 miliony złotych. Warto podkreślić, że na realizację tego zadania powiat otrzymał pomoc finansową w kwocie 450 000 zł od Gminy Brwinów.

MS 21/2020, 26 listopada 2020