DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Lepsza jakość powietrza w gminie Michałowice Czyste powietrze w 10 krokach!

Tegoroczne wielopoziomowe działania gminy na rzecz poprawy jakości powietrza przynoszą coraz lepsze efekty. Wszyscy mamy wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy, a każde działanie na rzecz wyeliminowania smogu jest cenne i ważne.

Oto 10 działań jakie podjęła gmina Michałowice, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w naszej okolicy:

1. W ciągu trzech lat (2018–2020) wymieniliśmy 152 piece emitujące zanieczyszczenia. Mimo że rok 2020 nie należy do najłatwiejszych, a dodatkowo pierwsze obostrzenia w związku z epidemią i lockdownem w Polsce pokryły się z terminem składania wniosków do gminnego programu wymiany pieców, dotrzymaliśmy realizacji harmonogramu rzeczowego PONE i to z nadwyżką. W tym roku wymieniliśmy aż 50 nieekologicznych pieców węglowych. Dodatkowo 5 kotłów wymieniono w ramach Programu „Czyste Powietrze” (dofinansowanie z WFOŚiGW, dane wg złożonych wniosków o płatność);

2. Zakupiliśmy specjalne oczyszczacze powietrza wraz z kompletem filtrów HEPA (na 5 lat) i przekazaliśmy je do 20 publicznych i prywatnych placówek edukacyjnych dla najmłodszych;

3. Wprowadziliśmy dronowe kontrole palenisk domowych;

4. Zwiększyliśmy liczbę nasadzeń drzew i krzewów przy jednoczesnym ograniczeniu usuwania drzew wyłącznie do zagrażających lub chorych;

5. Trwa szeroka współpraca samorządu z Policją – wykonujemy wspólne kontrole oraz przekazaliśmy policji specjalistyczny sprzęt do pomiaru jakości spalin, to szczególnie przydatne narzędzie do sprawdzania zanieczyszczeń, jakie emitują pojedyncze auta;

6. Budujemy nowe ścieżki rowerowe, bo transport rowerowy jest przyjazny środowisku;

7. Wspieramy transport publiczny – ostatnio otworzyliśmy nowe połączenia autobusowe w naszej gminie. Wprowadzono także dopłaty do biletów WKD dla mieszkańców gminy – „Bilet Michałowiczanina”;

8. Sprzątamy gminne ulice i drogi „na mokro”;

9. Podpisaliśmy umowę z NASK na realizację Edukacyjnej Sieci Antysmogowej w szkołach;

10. Od 2021 r. wprowadzimy program osłonowy zakładający dopłaty do wyższych opłat za opał do eko-pieców. Program ma celu poprawę jakości powietrza poprzez motywowanie mieszkańców Gminy Michałowice do trwałej wymiany pieców węglowych, rekompensować ma bowiem zwiększone koszty opłat związanych ze zmianą systemu ogrzewania. Program skierowany jest do osób, które zmieniły od 1 lipca 2018 r. system ogrzewania na bardziej ekologiczny lub planują taką inwestycję; Program Osłonowy będzie obowiązywać od 2021 do końca 2023 r. Na ten cel gmina planuje przeznaczyć do 2023 r. blisko 250 tys. zł.

Czy to wystarczy?

Jest jeszcze wiele działań, które możemy wspólnie podjąć.

W gminnym Programie Ograniczenia Niskiej Emisji zadeklarowano wymianę 287 pieców do 2024 r. Ile mamy w sumie pieców starego typu do wymiany, będziemy mogli stwierdzić po przeprowadzeniu inwentaryzacji palenisk. Wystąpiliśmy o dofinansowanie ze środków województwa mazowieckiego na ten cel.

Wykonanie inwentaryzacji to jedno, a nakłonienie mieszkańca do wymiany to drugie. W tym celu prowadzimy akcję informacyjną poprzez rozmowy w czasie kontroli, akcję ulotkową, a także dedykowane pisma z urzędu do właścicieli nieruchomości, na których stwierdziliśmy źródło ciepła starego typu. Reagujemy na wszystkie przekazywane nam e-mailem lub telefonicznie zgłoszenia.

W 2020 r. przeprowadzono ponad 90 szczegółowych kontroli spalania paliw stałych na prywatnych posesjach. Policja nałożyła 3 mandaty oraz wydała ponad 30 poleceń i pouczeń dotyczących ujawnionych nieprawidłowości. Każdorazowo w czasie przeprowadzanych kontroli wręczamy ulotki edukacyjne dotyczących efektywnego i prawidłowego palenia w piecu, informujemy także o możliwości skorzystania z dotacji w gminnym programie wymiany pieców.

W wrześniu Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił program ochrony powietrza, z którego wynikają nowe obowiązki dla gmin oraz dla mieszkańców. Ustalono trzy rodzaje alarmów smogowych (żółty, pomarańczowy i czerwony), które za pośrednictwem powiatowej obrony cywilnej będą przekazywane do gmin, a następnie za pomocą strony internetowej, komunikatów sms oraz fb będą przekazywane mieszkańcom.

Jest jeszcze dużo do zrobienia. Wie to każda osoba, która wieczorem lub rano czuje w powietrzu nieprzyjemny zapach pochodzący ze spalanego wsadu do pieca. Tak więc, nie spoczywamy na laurach i działamy dalej dla ochrony powietrza. Państwo również mogą nas w tym wspomóc, np. poprzez rozmowę z sąsiadami, którzy mogą skorzystać z gminnego programu wymiany pieców.

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

MS 21/2020, 26 listopada 2020