DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Drogi powiatowe

Ulica 3 Maja – prace na ukończeniu

Największa tegoroczna inwestycja drogowa powiatu warszawskiego zachodniego- modernizacja ul. 3 Maja w Izabelinie dobiega do końca. Ruch w połowie września został tam już przywrócony, trwają jednak nadal prace wykończeniowe. Zakres robót został poszerzony, wykonana zostanie dodatkowo sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tetmajera w Izabelinie, co podniesie bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie.

Realizacja tej inwestycji możliwa jest dzięki środkom: Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gminy Izabelin, a także dofinansowaniu pozyskanemu przez Powiat z Funduszu Dróg Samorządowych (4 miliony 390 tys. zł. co stanowi ok. 80% kosztów tej inwestycji). Zakończenie tej inwestycji planowane jest na koniec listopada br.

Nowe nakładki asfaltowe

Zarząd Dróg Powiatowych na początku listopada podpisał umowy z wykonawcami nakładek asfaltowych, którzy wykonają prace bitumiczne na kilku odcinkach dróg powiatowych. W najbliższym czasie planuje się wykonać nakładki: na drodze 3805W w miejscowości Strojec w gm. Kampinos (dł. 800 m) za ok. 450 tys. zł, na ul. Szeligowskiej w gm. Ożarów Maz. (ok. 970 m) wraz remontem chodnika, zjazdów i peronów autobusowych za ok. 770 tys. zł, oraz na drodze nr 4134W (dł. 500 m) w Józefowie gm. Kampinos za ok. 320 tys. zł. Powiat powyższe inwestycje wykona z własnych funduszy.


 Ulica Górna w rozbudowie

Jak już informowaliśmy, trwają intensywne prace przy rozbudowie ul. Górnej – drogi powiatowej nr 4102 W w Radonicach i Żukówce gm. Błonie. W ramach tej inwestycji przewiduje się: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę chodnika, zjazdów na posesje i odwodnienie. Długość modernizowanego odcinka wynosi ok. 1,5 km. Prace brukarskie są na ukończeniu, zostały do wykonania roboty bitumiczne. Zadanie jest współfinansowane przez Powiat WZ i gm. Błonie, a jego koszt wyniesie ok. 3,1 mln zł. Termin zakończenia prac zaplanowano na koniec listopada br.

Budujemy mosty

Trwają także prace przy modernizacji mostów w Lipkowie (gm. Stare Babice) i w Józefowie (gm. Kampinos). W Lipkowie zakończono już prace brukarskie na płycie i dojeździe do mostu. Kilka dni temu przywieziono elementy balustrady z piaskowca i rozpoczęto ich montaż.

W Lipkowie projekt zagospodarowania terenu zakłada uporządkowanie otoczenia wokół mostu, budowę drogi pożarowej na teren parafialny, który jest zabytkowym kompleksem dworsko-parkowym. Stylizacja mostu nawiązywać będzie do klasycystycznych założeń pałacowo-parkowych otoczenia. Most poza funkcją przejazdową będzie również ciekawym elementem krajobrazu i stanie się tarasem widokowym na zabytkowy park.

W Józefowie, wykonano już roboty palowe, fundament pod poszerzenie konstrukcji mostu, korpusy podpór i płytę główną mostu. Wraz z przebudową mostu planowane jest wykonanie nakładki asfaltowej na dojazdach do tego obiektu (dł. ok. 560 m.).

Zakończenie prac przy przebudowie obu mostów przewidziano na koniec listopada br. Przypomnijmy, że PWZ na realizację tego zadania otrzymał dofinansowanie środkami w wysokości ponad 700 tys., zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Wartość przebudowy obu tych obiektów wyniesie ok. 1,7 mln  zł.


MS 21/2020, 26 listopada 2020