DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Budowa wielkich magazynów stwarza realne zagrożenie dla miasta

Sprawa inwestycji prowadzonej od kilkunastu miesięcy tuż za północną granicą miasta Piastowa, na terenie Ożarowa Mazowieckiego, jest dla nas ważna z dwóch powodów. Oba wiążą się z realnym zagrożeniem pogorszenia stanu bezpieczeństwa. Pierwszy to wzrost intensywności ruchu drogowego w szczególnie newralgicznym punkcie naszego miasta, którym jest wyjazd w kierunku północnym ulicą Lisa-Kuli. Chodzi tu o zjazd z tej ulicy w ulicę Fiołkową. Drugim potencjalnym zagrożeniem jest odbiór i odprowadzenie wód opadowych z terenu tej inwestycji prowadzonej przez firmę Panattoni.

Wszystkim, którzy mogą sądzić, że jesteśmy nadmiernie przewrażliwieni na punkcie tych potencjalnych zagrożeń (tak oceniają nasze zastrzeżenia w tym zakresie m.in. sami przedstawiciele firmy) chciałbym przedstawić fragment informacji zaczerpniętej z internetowej strony www.panattonieurope.com:

Panattoni Park Warszawa Konotopa III to kolejny projekt Panattoni w tym rejonie odpowiadający na wciąż rosnące potrzeby rynku logistycznego. Bezpośrednie sąsiedztwo Węzła Konotopa decyduje o wyjątkowości tej konkretnej lokalizacji. Powierzchnie magazynowe oferowane przez dewelopera w rejonie Warszawy to zarówno obiekty BTS wybudowane dla takich firm jak Neuca, H&M, Raben czy Danone, a także magazyny typu „multi-let”, gdzie najemcami są takie globalne marki jak: DSV, Henkel, Raben czy Rohlig Suus. Centrum logistyczne Panattoni Park Warszawa-Konotopa III składa się z trzech nowoczesnych hal magazynowych o  łącznej powierzchni prawie 60000 m2. Park jest optymalnie dopasowany do wymogów magazynowych klientów z różnych branż. Oferuje możliwość wynajęcia powierzchni przemysłowej zarówno średnim jak i większym firmom”.

Taką rekomendację prowadzonej inwestycji znajdujemy materiale informacyjno-promocyjnym firmy.

Co wynika z materiału informacyjno--promocyjnego firmy Panattoni

Wielkość budowanych obiektów, czyli 3 hal o łącznej powierzchni 60000 m2 (każda wysokości 10 m) potwierdza w pełni obawy, co do wygenerowania dużego ruchu samochodowego do ich obsługi: tirów i samochodów dostawczych. Można wyobrazić sobie ilość wody opadowej z powierzchni dachów, powiększonej o wybrukowaną powierzchnię w otoczeniu hal. Z pewnością, w przypadku dłuższych i intensywnych opadów (z którymi mamy w ostatnim czasie coraz częściej do czynienia), całej wody opadowej nie przejmą przewidziane przez inwestora zbiorniki retencyjne. A więc? Najbliższa i naturalna możliwość odprowadzenia nadmiaru wody to… rzeka Żbikówka. Zagrożenie jak najbardziej realne, tym bardziej, że niektóre hale budowane są na terenie zalewowym, co wiemy z przygotowanej dla nas ekspertyzy.

Natomiast co do obecnie wygenerowanego ruchu ciężkich samochodów obsługujących trwającą budowę – jego uciążliwość odczuwają najbardziej mieszkańcy posesji bezpośrednio położonych przy ulicy L. Lisa-Kuli (szczególnie zjazdu z niej w drogę wewnętrzną nazwaną ul. Fiołkową), a pośrednio także wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Dlatego postanowiliśmy ograniczyć ruch najcięższych samochodów poprzez odpowiednie oznaczenie zjazdu w ulicę Fiołkową w granicach naszego miasta.

Ulica Fiołkowa to tylko droga serwisowa

Jest to droga wewnętrzna zbudowana kilka lat temu jako droga serwisowa dla budowanej wówczas drogi ekspresowej, która nie ma odpowiednich parametrów do tak intensywnej eksploatacji przez ruch ciężkich samochodów z jakim mamy obecnie do czynienia za sprawą inwestycji Panattoni. Po jej ukończeniu z pewnością uciążliwość i zagrożenie nie znikną, wszak tak duże obiekty magazynowe generują równie duży ruch samochodów już po ich wybudowaniu, w czasie normalnej eksploatacji. Co ciekawe, na kilkakrotnie zadane pytanie o przewidywaną wielkość ruchu samochodowego – nigdy nie uzyskaliśmy żadnej konkretnej odpowiedzi przedstawicieli Panattoni poza mglistym określeniem, że „nie taki duży”. Nasza decyzja o ograniczeniu ruchu ciężkich samochodów jest zgodna z prawem i powodowana jedynie troską o bezpieczeństwo ruchu drogowego w  mieście i bezpieczeństwo mieszkańców.

Miasto ma prawo dbać o bezpieczeństwo

Nie chcemy w żaden sposób ograniczać swobody działalności firmy Panattoni, ani żadnej innej. Mamy natomiast obowiązek dbania o bezpieczeństwo naszego miasta. Stąd oczywisty brak akceptacji dla działań skutkujących jego pogorszeniem. Kilkakrotnie zwracaliśmy uwagę inwestora na potrzebę poszukania innego rozwiązania, podpowiadając alternatywny kierunek dojazdu do jego nieruchomości – od strony zachodniej z pominięciem Piastowa.

Zaproponowana latem przez Panattoni modyfikacja zjazdu z ulicy L. Lisa-Kuli w drogę Fiołkową została zdecydowanie odrzucona przez mieszkańców Piastowa, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych przeprowadzonych trzy miesiące temu. To potwierdza nasze stanowisko, w tym ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 t na dawnej drodze serwisowej.

Tymczasem firma Panattoni ignorując oczywiste prawo samorządu gminy do troski o bezpieczeństwo domaga się cofnięcia zakazu, a więc nieograniczonego ruchu ciężkich samochodów w tym miejscu. Co więcej, stosuje formy straszenia w postaci kolejnych pism autorstwa kancelarii prawnych, w których zawarte są pogróżki z konsekwencjami w postaci ew. wysokich odszkodowań.

Pragnę zapewnić, że nie zamierzamy ulegać żadnym groźbom, niezależnie od tego kto je formułuje i jakim potencjałem dysponuje. Najważniejszą przesłanką działania samorządu pozostaje dobro mieszkańców. I nic tego nie zmieni.

Grzegorz Szuplewski

Burmistrz Miasta Piastowa

MS 21/2020, 26 listopada 2020