DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Siedem kwitnących „panien”

W 1893 roku posagi siedmiu córek inżynierów i przedsiębiorców zostały przeznaczone na kapitał założycielski „Towarzystwa Udziałowego Specyjalnej Fabryki Armatur i Motorów”, czyli późniejszych Zakładów Ursus. Dla upamiętnienia tego niezwykłego wydarzenia przez pierwszych kilkanaście lat znakiem firmowym fabryki był skrót „P7P”. Po 127 latach na skwerze pomiędzy Domem Kultury „Portiernia”(dawne główne wejście do ZM URSUS) a pensjonatem dla osób bezdomnych posadzono 7 drzewek.

Jak informuje prezes Oddziału PTTK Ursus Janusz Ptasiński, programem sadzenia drzew w ramach VII Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej 2020 „Sadzimy drzewa dla przyszłych pokoleń” zajmuje się Zarząd Główny PTTK. VII edycja tej imprezy turystycznej kończy się właśnie w Ursusie. W efekcie uzgodnień z Zarządem Dzielnicy Ursus, 8 października 2020 r. odbyła się uroczystość posadzenia w sąsiedztwie dębu „Ursus” („Drzewo z przekazem dla pokoleń” MS 18/2020, str. 10) siedmiu drzewek: jabłoni ozdobnej royalty, wiśni piłkowanej ozdobnej, jarzębu szwedzkiego, gruszy, migdałka trójklapowego, robinii ozdobnej i robinii szczeciniastej. Wszystkie zakwitną na wiosnę. Na jabłonce już są owoce, po 2–3 latach powinny być na gruszce, a wiśnia nie owocuje, ale kwitnąc wygląda pięknie. – Wybraliśmy taką część skweru, gdzie jest najwięcej słońca – mówi Magdalena Sternik (przypadkowa zbieżność nazwisk z zastępcą burmistrza) z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy, przygotowująca nasadzenia. Oficjalne nadanie imion poszczególnym drzewkom – Hanna, Jadwiga, Wanda, Helena, Stanisława, Eliza i Aniela – nastąpi wiosną, kiedy wszystkie drzewka zakwitną. Zakup drzewek sfinansował członek Zarządu Oddziału PTTK Ursus, Wacław Włodarski.

Do tej pory nikomu nie udało się odtworzyć dalszych losów siedmiu panien – córek założycieli Fabryki. Może ktoś z Naszych Czytelników ma jakieś wiarygodne informacje na ich temat? Zapraszamy do kontaktu z redakcją dwutygodnika „Mocne Strony” lub z Izbą Tożsamości Ursusa w DK Portiernia przy ul. Traktorzystów 24.

W sadzeniu wzięli udział zastępcy burmistrza Ursusa, Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, który powiedział – Takie projekty należy realizować. To jest dla potomnych. Nas nie będzie, a drzewa będą.

W uroczystości uczestniczyli również wspomniany Janusz Ptasiński, członkowie Zarządu PTTK Ursus, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Ursus Barbara Szymańczak, kierownik DK Portiernia Bożena Kuśmierek, przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Bożena Iwaniukowicz, autor wielu książek o Ursusie Jerzy Domżalski, członkowie Komitetu Powstania Muzeum Ursusa, społecznik Stefan Sobczak i wiele innych zainteresowanych osób.

Otwarta jest sprawa nadania imienia nowemu skwerowi. Nasze propozycje to: „Skwer Siedmiu Panien” i „Skwer Przy Portierni”.

Panny wróciły, a mieszkańcy pytają, czy wrócą traktory, czy będzie Muzeum Ursusa?

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 20/2020, 5 listopada 2020