DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Most w Czubinie

Trwają ostatnie prace związane z realizowaną przez powiat pruszkowski rozbudową drogi powiatowej nr 1509W w Czubinie oraz budową mostu.
W ramach przeprowadzonych prac został przebudowany odcinek drogi o długości ok. 135 m, a jezdnia została poszerzona do 6,6 m. Został zbudowany dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy, który został ograniczony z zewnątrz barierą energochłonną, wyposażoną w poręcz. Stary wąski most na rzece Rokitnicy na granicy Czubina i Milęcina, na którym często dochodziło do wypadków i stłuczek, został rozebrany, a w jego miejsce zbudowano nowy, odpowiadający standardom technicznym. Wykonawca przebudował oświetlenie uliczne. Konieczne było także rozebranie starego wodociągu i zbudowanie nowego odcinka.

Prace zgodnie z umową mają się zakończyć 31 października br. Obecnie trwają już procedury budowlane dotyczące obowiązkowej kontroli inspektorów powiatowego nadzoru. Korzystanie z rozbudowanej drogi i mostu będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Rozbudowa drogi i budowa nowego mostu nad rzeką Rokitnicą na granicy Czubina i Milęcina była długo oczekiwana nie tylko przez mieszkańców pobliskich miejscowości, lecz także całego powiatu pruszkowskiego. Wąski most na łuku drogi, na którym często dochodziło do wypadków i stłuczek, stwarzał niebezpieczeństwo zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Zdarzało się nawet, że samochody wpadały do rzeki. Sołtys Czubina i radna Rady Miejskiej Aldona Górniak zwracała uwagę na tę kwestię m.in. podczas debat o bezpieczeństwie organizowanych przez policję.

Koszt inwestycji to prawie 2 mln złotych. Powiat pruszkowski na jej realizację pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 029 580,00 zł w ramach subwencji ogólnej budżetu państwa. Na realizację tego zadania pomoc finansową dla powiatu pruszkowskiego w wysokości 450 tysięcy złotych przekazała także gmina Brwinów.

Fot. Urząd Gminy Brwinów

MS 20/2020, 5 listopada 2020