Wydarzenia

2 MAJA – DZIEŃ FLAGI

Źródło: https://www.mazovia.pl/flaga

Informacje o fladze

Krótka historia flagi Mazowsza

Mazowsze – biały orzeł bez korony, o złotym dziobie i szponach, umieszczony z lewej strony prostokątnego płata czerwonej tkaniny (stosunek szerokości do długości wynosi 5:8). Tak prezentuje się flaga herbowa województwa mazowieckiego.

Flaga Mazowsza ostatecznie zatwierdzona została w 2006 r. przez Komisję Heraldyczną, działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Orzeł, zaprojektowany przez warszawskiego grafika Andrzeja Heidricha, wywodzi się z historycznego herbu książąt mazowieckich z dynastii Piastów. Jego wizerunek towarzyszył Polakom już w XIII w. Identyfikowany był z województwem mazowieckim aż do III rozbioru Polski. Dramatyczna historia kraju, lata niewoli i kolejne wojny światowe z jednej strony ograniczały użycie narodowych symboli, z drugiej natomiast zacieśniały lokalne więzi i determinowały w walce o patriotyczne wartości. Z tym większą dumą należałoby popularyzować regionalną solidarność, która przetrwała czasy największej próby. Flaga Mazowsza, nawiązuje do tradycji województwa z okresu I Rzeczypospolitej. Przywołując dawne dzieje i wspólne korzenie mieszkańców, wewnętrznie integruje i świadczy o niepowtarzalnym charakterze regionu.

Próby przywrócenia województwu symboli, potwierdzających jego unikalność, wiązały się z pokonaniem, dyktowanych ustawą, formalności. W 2005 r. ogon orła na Fladze Mazowsza spinał złoty pierścień. Komisja Heraldyczna zakwestionowała taki jego wizerunek. Eksperci stwierdzili, że jest on wzorowany na pieczęci Siemowita III i niewiele ma wspólnego z regionalną tradycją. Zastąpiony został historycznie uzasadnioną artystyczną wizją, inspirowaną dziejami książąt mazowieckich i przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Autor: oprac. UMWM, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Źródło: https://www.mazovia.pl/flaga/historia-i-ciekawostki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *