DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Drogi powiatowe

Ulica 3 Maja na ukończeniu

Największa tegoroczna inwestycja drogowa powiatu warszawskiego zachodniego – modernizacja ul. 3 Maja w Izabelinie dobiega do końca.

Ruch w połowie września został już przywrócony, chociaż prace wykończeniowe jeszcze trwają. Zakres prac poszerzono – dodatkowo, na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tetmajera w Izabelinie, wykonana będzie sygnalizacja świetlna, co podniesie bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie. Warto podkreślić, że sygnalizacja zostanie wyposażona w system dyscyplinowania kierowców. Na skrzyżowaniu – dla ulicy 3 Maja – będą aktywne zielone światła, jeśli pojazdy będą poruszać się z dozwoloną prędkością, natomiast przekroczenie szybkości skutkować będzie włączeniem świateł czerwonych.

O łącznych kosztach ww. inwestycji poinformujemy Czytelników po zakończeniu wszystkich prac. Dziś przypominamy, że jej realizacja jest możliwa dzięki środkom Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Gminy Izabelin, a także środkom zewnętrznym, pozyskanym przez PWZ z Funduszu Dróg Samorządowych (4 miliony 390 tys. zł, co stanowi ok. 80% kosztów tej inwestycji).

Warto pamiętać, że rok wcześniej przy ul. 3 Maja wybudowano rondo (za ok. 4 mln zł). Powiat na ten cel pozyskał środki zewnętrzne z Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno gospodarczego regionu”. Dofinansowanie budowy ronda z tego programu wyniosło ok 2,5 mln zł, resztę sfinansowali wspólnie: gm. Izabelin i Powiat Warszawski Zachodni.

Dziś ul. 3 Maja wraz z rondem i towarzyszącm ciągiem pieszo-rowerowym imponuje standardem i zachęca do jazdy zarówno kierowców samochodów, jak i rowerzystów.

Pod koniec września w Izabelinie doszło do spotkania samorządowców z naszego powiatu z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem i Marszałkiem Woj Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Wspólnie oglądano rezultaty prac drogowców.

Nowe nakładki asfaltowe

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetargi wyłaniające wykonawców nakładek asfaltowych na kilku odcinkach dróg powiatowych.

W najbliższym czasie planuje się wykonać nakładki: na drodze 3805W (dł. 800 m) w miejscowości Strojec gm. Kampinos, na ul. Szeligowskiej w gm. Ożarów Maz. (ok. 970 m) wraz remontem chodnika, zjazdów i peronów autobusowych, na drodze 4107W – na ul. Bieniewickiej (dł. 235 m) gm. Błonie, na drodze nr  4134W (dł. 500 m) w Józefowie gm. Kampinos oraz wykonanie napraw cząstkowych na ul. Izabelińskiej w St. Babicach. Oferty zostały otwarte, aktualnie trwa ocena dokumentacji pod względem formalnym.

Ulica Górna i mosty

Jak już informowaliśmy, trwają prace przy rozbudowie ul. Górnej – drogi powiatowej nr 4102 W w Radonicach i Żukówce w gm. Błonie.

W ramach tej inwestycji przewiduje się: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę chodnika, zjazdów na posesje i odwodnienie. Długość modernizowanego odcinka wyniesie ok. 1,5 km. Zadanie jest współfinansowane przez Powiat WZ i gm. Błonie, a jego koszt wyniesie ok. 3,1 mln zł. Trwają także prace przy modernizacji mostów w Lipkowie (gm. Stare Babice) i w Józefowie (gm. Kampinos). Na moście w Lipkowie realizowane są obecnie prace brukarskie.

MS 19/2020, 22 października 2020