DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Brwinów wśród „Pereł Samorządu”

Dziennik Gazeta Prawna ogłosił 14 października 2020 r. wyniki rankingu podsumowującego działania samorządów w Polsce w 2019 r. Gmina Brwinów zajęła 10. miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich.

W rankingu oceniane były kategorie, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców. Dane, które były analizowane przez firmę doradczą Deloitte, dotyczyły m.in. stanu finansów gminy, rynku pracy, transportu, komunikacji z mieszkańcami, oświaty i ochrony środowiska. Gmina Brwinów zdobyła wyróżnienie i znalazła się na 10. miejscu w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

Wpływ na to ma z pewnością konsekwentne prowadzenie inwestycji, które od wielu lat stanowią znaczącą część budżetu gminy. Najbardziej widoczne są duże inwestycje kubaturowe. W ostatnim czasie przeplatają się ze sobą kolejne uroczystości wmurowania kamienia węgielnego i oddania do użytkowania kolejnych budynków oświatowych, nowych przedszkoli i świetlic wiejskich. Pasywna hala sportowa jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Na wypracowanie wysokiego miejsca gminy mają też wpływ długofalowe działania, które przyczyniają się do rozwoju gminy oraz przynoszą korzyści mieszkańcom. Zaliczyć tu można inwestycje drogowe i dobrą współpracę na tym polu z sąsiednimi gminami, powiatem i województwem. Drogi tworzące szkielet komunikacyjny, nowe ronda, chodniki i ścieżki rowerowe poprawiają komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

Autorzy rankingu zaznaczają, że „Perły Samorządu 2020” są spojrzeniem na samorządy z perspektywy ubiegłego roku. Skutki epidemii, które już dzisiaj dotykają gminy, będą widoczne w przyszłorocznym zestawieniu.

UG Brwinów

MS 19/2020, 22 października 2020