DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

50 lat SOSW w Lesznie

W tym roku Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Lesznie prowadzony przez Powiat Warszawski Zachodni planował obchodzić uroczyście 50-lecie swej działalności. Realia pandemii sprawiły, że oficjalne uroczystości zostaną przełożone na przyszły rok, jednak nauczyciele i uczniowie pamiętają o jubileuszu i podejmują związane z nim różne działania…

Trochę historii

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie jest placówką oświatową, której korzenie sięgają 1967 r. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych władze oświatowe dostrzegły potrzebę stworzenia odrębnych klas dla dzieci niepełnosprawnych. Wówczas to, przy Szkołach Podstawowych w Koczargach i w Lesznie, powstały pierwsze klasy specjalne. 1 września 1969 r. powstała Szkoła Specjalna w Lesznie, która funkcjonowała jako filia szkoły w Koczargach, jej kierownikiem została Marianna Budzyńska.

W lipcu 1970 r. Szkoła Podstawowa w Lesznie stała się samodzielną placówką, do której włączono Szkołę Specjalną w Koczargach. Powstała placówka funkcjonowała pod nazwą Państwowego Zakładu Wychowawczego. W jego skład weszła 8-klasowa Szkoła Podstawowa Specjalna i internat. Dyrektorem placówki została Marianna Budzyńska, dotychczasowa kierowniczka szkoły. W 1980 r. stanowisko zastępcy dyrektora Ośrodka ds. pedagogicznych objął Zdzisław Wachnik. Z jego inicjatywy w 1981 r. nawiązano kontakt z Jerzym Strzałkowskim, oficerem WP, który był założycielem Powstańczych Oddziałów Specjalnych ,,Jerzyki” oraz wielkim przyjacielem dzieci i młodzieży. Przy współpracy z płk. Strzałkowskim nawiązano znajomość z „Jerzykami” oraz z młodzieżą z tzw. Republiki Dziecięcej z Muranowa, kontakty te trwają do dziś.

1 stycznia 1984 r. Państwowy Zakład Wychowawczy zarządzeniem nr 176 Kuratora Oświaty i Wychowania zmienił nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i rozpoczął działalność w oparciu o własny statut. W 1990 r. Zdzisław Wachnik objął stanowisko dyrektora Ośrodka, w 1994 r. z jego inicjatywy w placówce powstało Stowarzyszenie „Radość dzieciom niepełnosprawnym”, którego celem jest działalność oświatowo-szkoleniowa upowszechniająca wiedzę o dzieciach niepełnosprawnych i formach niesienia im pomocy. Kolejnymi dyrektorami ośrodka byli: od 30 listopada 1998 r. Adam Klecha, od 1 maja 2014 r. Jadwiga Sowińska, a obecnie, od 1 września 2019 r., p.o. dyrektora Krzysztof Radkowski. Przez lata ośrodek rozwijał swoją działalność, modernizował infrastrukturę i stał się dzisiaj jednym z największych ośrodków szkolnictwa specjalnego na Mazowszu.


W sytuacji pandemii

W obecnych realiach poszukujemy innych form świętowania niż tradycyjne akademie ściągające duże grupy gości – mówi p.o. dyrektora SOSW Krzysztof Radkowski (na zdjęciu).

Organizujemy różnorodne zajęcia upamiętniające jubileusz ośrodka, są to m.in.: gra terenowa „Quest” związana z konkursem wiedzy o SOSW, projekt „mikrokosmos” realizowany we współpracy ze stowarzyszeniem „Specjalsteam” polegający na wysłaniu balonu do stratosfery, konkursy plastyczne, wydanie kalendarza okolicznościowego, filmu, monografii, a także organizacja okolicznościowej wystawy.x


Trudny czas działania

Do dnia dzisiejszego w placówce nie stwierdzono żadnych zakażeń u wychowanków i nauczycieli, przestrzegamy reżimu sanitarnego rekomendowanego przez Ministerstwo Zdrowia, Sanepid i inne instytucje. Stworzyliśmy procedury bezpieczeństwa związane z zapobieganiem zakażeniom, edukujemy w tym kierunku zarówno wychowanków, jak i rodziców. Mimo skutecznego pokonywania codziennych trudności, muszę stwierdzić, że to nie był łatwy rok dla naszych wychowanków i nauczycieli. Realizacja programu w sposób zdalny nie wyczerpywała całego spektrum działań, konieczna była również pomoc tradycyjnej poczty i osobiste dostarczania materiałów edukacyjnych do domów naszych podopiecznych. Daliśmy radę zarówno opanować dostępne komunikatory internetowe, jak i programy ułatwiające zdalne nauczanie. Dlatego też z okazji jubileuszu i doceniając codzienny trud niełatwej pracy z osobami niepełnosprawnymi, składam wszystkim nauczycielom i pracownikom naszego ośrodka serdeczne podziękowania za zaangażowanie i serce okazywane naszym podopiecznym. Wyrazy uznania i najlepsze życzenia kieruję również do wszystkich osób, które pracowały w naszej placówce przez 50 lat jej istnienia i absolwentów – powiedział dyrektor SOSW Krzysztof Radkowski.

Osoby odwiedzające corocznie SOSW w Lesznie przy różnych okazjach, jak chociażby uczestnicząc w Festiwalu Twórczości Artystycznej FETA, podziwiają rozwój ośrodka na przestrzeni lat. Tu osoby niepełnosprawne w otoczeniu Puszczy Kampinoskiej mają doskonałe warunki do nauki, rehabilitacji i odpoczynku. W ostatnich latach dzięki środkom PWZ wyremontowano toalety w szkole i internatach, budynki internatów, dobudowano świetlicę i windę w budynku szkoły. Inwestycje prowadzone były również w tym roku, w ostatnim czasie wyremontowano ogrodzenie, aktualnie montowany jest nowoczesny system monitoringu, kilka tygodni temu powstały 3 murale autorstwa Lili Fijałkowskiej, na nowo wybudowano także pomnik poświęcony Bohaterom walk o Ojczyznę z lat 1914–1920, który wznieśli artyści Lili i Wiesław Fijałkowscy. Obecnie trwają prace porządkowe związane z terenami zielonymi i wymianą kostki brukowej przy furtce wejściowej.

Obecnie w SOSW pracuje 112 osób (w tym 80 pedagogów), uczęszcza tu ok. 170 dzieci w wieku od 3 do 24 lat, głównie z terenu naszego powiatu. W skład ośrodka wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa, branżowa szkoła (w zawodach: kucharz, ogrodnik, pracownik pomocy obsługi hotelowej) oraz szkoła przysposabiająca do pracy. Warto odwiedzić to miejsce (po pandemii) i zobaczyć jak pracuje ośrodek, pochylając się nad potrzebami osób niepełnosprawnych, na co dzień i od święta.

MŁ i Dorota Szlacheta

MS 19/2020, 22 października 2020