DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

50 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Mieszkańcy, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, mogą uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 50 tys. zł. Nabór prowadzi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, a wnioski będą przyjmowane od 19 października do 9 listopada 2020 r.

LGD „Zielone Sąsiedztwo” kieruje swoje działania dla mieszkańców gminy Brwinów oraz miast Podkowa Leśna i Milanówek. Osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności i uzyskaniem premii w wysokości 50 tys. zł mogą liczyć ze strony pracowników biura LGD na doradztwo w zakresie naboru wniosków, przygotowywania wniosku, przygotowania i złożenia dokumentów i załączników. Możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem tel. 22 724 58 90 (od poniedziałku do piątku w godz. 9–15) lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się – w biurze przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej. Warto już wcześniej zainteresować się warunkami naboru i dobrze przygotować wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, gdyż w ostatnim dniu naboru nie będzie możliwości ani skonsultowania dokumentacji, ani jej sprawdzenia.

Pula środków pozwoli na przyznanie 50 tys. zł dla siedmiu złożonych wniosków. Będą one oceniane m.in. pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Jeśli dwa wnioski uzyskają taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej zdecyduje termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

Ogłoszony obecnie nabór wniosków o udzielenie wsparcia prowadzony jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

MS 19/2020, 22 października 2020