DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Rada Seniorów coraz liczniejsza

W maju 2018 r. została wybrana Rada Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Wybrano wtedy 12 radnych. We wrześniu 2019 r. odbyły się wybory uzupełniające, w wyniku których Rada zyskała 3 kolejnych członków. 30 września 2019 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Seniorów w rozszerzonym składzie.

Obecnie w skład Rady Seniorów wchodzą wybrani wcześniej: Banaszek Barbara, Domżalski Jerzy – przedstawiciel Zarządu Dzielnicy, Florczak Alina, Jaguścik Marianna – przedstawiciel Rady Dzielnicy, Kaczmarek Tadeusz, Sawicka Wanda, Smereczyński Paweł, Szczerba Krzysztof – przewodniczący, Wasilewska Lucyna i nowowybrani: Jeśka Maria, Linke Maciej, Staniszewski Bolesław.

Wasze dobro w waszych rękach

Trochę wstydliwym tematem jest frekwencja w wyborach do Rady Seniorów. W głosowaniu wzięło udział 101 osób, oddano 95 ważnych głosów. W Ursusie są tysiące osób „po sześćdziesiątce”, a właśnie to ciało jest ich reprezentantem. Udział w Radzie jest pracą społeczną, radni nie pobierają żadnego wynagrodzenia. W comiesięcznych spotkaniach zawsze udział biorą przedstawiciele Zarządu Dzielnicy (burmistrzowie). Postulaty Rady Seniorów są przekazywane do Rady i Zarządu Dzielnicy i muszą być uwzględniane przy podejmowaniu nowych inicjatyw i uchwał.

Przed nami Dni Seniora

Wrześniowa Rada obfitowała w wiele istotnych dla dzielnicy tematów. Mówiono o zaplanowanych na październik wydarzeniach, związanych z obchodami Dni Seniora. Padały postulaty o większą integrację i współpracę między poszczególnymi Klubami Seniora.

Będzie tężnia, na windę trzeba poczekać

W obradach wzięli udział Burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński i Zastępca Burmistrza Kazimierz Sternik. Burmistrz Olesiński poinformował, że jest już projekt i są zabezpieczone środki na budowę tężni w Parku Hasów. Rozmawiano o potrzebie wybudowania windy do znajdującej się na piętrze Biblioteki przy ul. Keniga i o problemach z tym związanych. Biblioteka mieści się w budynku, należącym do RSM, a samorząd nie może uczestniczyć w inwestycjach nie na swoim terenie, chyba że byłby to projekt obywatelski. Koszt windy to według Wiceburmistrza Kazimierza Sternika ok. 100 tys. zł. Spółdzielnia mogłaby zainwestować chociaż w projekt, żeby przyśpieszyć budowę.

Wciąż nie wiadomo, czy w Ursusie będzie muzeum

Powrócił temat Muzeum Ursusa. Szukano winnych utraty przed laty przez dzielnicę kolekcji pamiątek po ZM Ursus, zgromadzonych w muzeum zakładowym. Ale czasu się nie cofnie. Burmistrz Olesiński zabrał głos i stwierdził: – Według ustawy warszawskiej jednostka pomocnicza, jaką jest dzielnica, nie posiada osobowości prawnej, którą posiada miasto. W świetle prawa, jeżeli kolekcja będzie przekazana dzielnicy, to i tak będzie własnością miasta st. Warszawy. Uważam, że każdy inny właściciel, nie będący holdingiem, poprawi możliwość oglądania tej kolekcji. Aktualnie dostępność do jej oglądania jest bardzo ograniczona. My chcemy, żeby ona została w Ursusie, ale gdyby trafiła na wyścigi konne na Służewcu (bo mówiło się o tej lokalizacji), to tam jest kilkanaście tysięcy osób w każdy weekend. Jeżeli będziemy musieli ją wykupić, będzie problem, gdzie ją eksponować. W przypadku, kiedy Holding miał nam przekazać kolekcję nieodpłatnie, (jak wcześniej obiecywał prezes Holdingu – przyp.red.) my natychmiast zmieniamy zadanie i za przeznaczone na zakup pieniądze budujemy pawilon naprzeciwko przyszłego domu kultury „Arsus”. Aktualnie pracuje zespół, który spisuje dokładnie zawartość kolekcji, przez grupę mieszaną, złożoną z przedstawicieli Polskiego Holdingu Obronnego i Urzędu Dzielnicy Ursus będzie powołany biegły, który wyceni kolekcję i my tę kolekcję kupimy, ale będzie problem z jej ulokowaniem, bo nie mamy pieniędzy na wybudowanie pawilonu.

Radny Jerzy Domżalski zapytał o możliwość uzyskania pieniędzy z funduszy europejskich. W odpowiedzi Burmistrz zauważył, że: – O rozdziale funduszy decyduje mazowiecka jednostka, która podlega bezpośrednio Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. My możemy wystąpić tylko jako miasto Warszawa, więc musielibyśmy uzyskać zgodę z Urzędu Miasta na budowę np. Muzeum Ursusa. My mamy pomysł, żeby w przyszłym domu kultury umieścić izbę pamięci, gdzie będziemy przechowywać te eksponaty i co byłoby zalążkiem czegoś na przyszłość. Zabiegamy o pieniądze na budowę domu kultury i jednym z jego elementów byłaby ta ekspozycja.

Radny Bolesław Staniszewski zwrócił uwagę na brak zaangażowania w tę sprawę „Solidarności” z Ursusa, która niedługo dostanie od dewelopera pomieszczenia na parterze nowego budynku. Dodał, że ta organizacja działała właśnie na terenie zakładów.

Przyszłe Centrum Kultury, szpital jednodniowy i tematy bieżące

Dalsze rozmowy dotyczyły m. in. losów Ośrodka Kultury „Arsus”, na którego użyczenie obecny właściciel, CPD, nie przedłuży umowy poza 2022 rok, a na razie pieniędzy na zaplanowaną budowę nie ma. Nie będzie planowanego na miejscu stołówki zakładowej obok Urzędu Dzielnicy szpitala jednodniowego, ponieważ NFZ zawiesiło tworzenie tego typu placówek. Poruszane były też tematy rozbudowy cmentarza przy ul. Ryżowej, sprawa wycięcia uschniętego drzewa przy ul. Pużaka 2, ciągnąca się od 27 grudnia 2016 r., kiedy została zgłoszona do Wydziału Ochrony Środowiska (decyzja w sprawie wycinki należy do Marszałka Województwa) oraz wymiany kratek ściekowych przy przystanku Pużaka 2 i przy ul. Sosnkowskiego na wprost RSM.

Tekst i zdjęcie Jacek Sulewski

MS 18/2019, 10 października 2019