DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Nowe władze Hufca Piastów

Patrząc z odpowiedniej perspektywy, można zauważyć, iż życie jest zbiorem początków i końców, czasem trudnych, jednak zawsze zwiastujących zmiany w życiu. Ale przecież zmiany są dobre i potrzebne! Czas zmian nadszedł również dla piastowskiego harcerstwa – w niedzielę, 29 września br, odbył się Zjazd Zwyczajny Hufca, na którym zostały wybrane nowe władze.

Nadszedł czas pożegnania z dotychczasową komendantką hufca harcmistrzynią Jolantą Rybińską, która piastowała tę funkcję przez dwie kolejne kadencje. To jej ciężkiej pracy zawdzięczamy, że hufiec stał się mocniejszy wychowawczo, programowo oraz metodycznie, a jego wspólnota rozrosła się.

Efektem czterech lat pracy komendy hufca w składzie: hm. Jolanta Rybińska, phm. Wojciech Leżoń, hm. Piotr Czyżewski, phm. Weronika Mikurenda oraz pwd. Agnieszka Jarosz, są sprawnie działające jednostki pełne harcerek i harcerzy, a także odpowiednio przeszkolona do pracy kadra, podejmująca przemyślane i celowe przedsięwzięcia. W tym okresie zmieniła się znacząco relacja harcerstwa z władzami miasta – Hufiec i Rada Miasta stali się partnerami w działaniu. Wszystko to daje solidne fundamenty dla nowych władz hufca.

W zjeździe oprócz instruktorów Hufca Piastów uczestniczyli zaproszeni goście – Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie Janusz Wroński oraz przedstawiciel Komendy Chorągwi Stołecznej hm. Michał Landowski. Każdy z gości powiedział kilka słów o dotychczasowej działalności hufca, przytaczając szczególne osiągnięcia.

Gdy nadszedł czas wyboru nowej komendy hufca instruktorzy byli jednomyślni – nowym komendantem został phm. Wojciech Leżoń, a komendą proponowany przez niego zespół.

Gratulujemy zwycięstwa i życzymy owocnej pracy.

pwd. Małgorzata Duda

MS 18/2019, 10 października 2019