DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Nowe drogi w Duchnicach

ul. Księgowych
ul. Prawników

Zbliżający się koniec kalendarzowego lata oraz rozpoczęcie roku szkolnego zbiegły się z zakończeniem realizacji inwestycji na ulicach: Poetów, Prawników, Księgowych i Nadziei na osiedlu Duchnice. Zakończyły się roboty związane z budową rurociągów do odprowadzania wód deszczowych oraz prace brukarskie. Pozostał jeszcze ostatni etap – podłączenie i sprawdzenie instalacji oświetlenia ulicznego.

Przebudowa ulicy Poetów była największą inwestycją z czterech zaplanowanych na ten rok. Zakładała ona wykonanie z kostki betonowej jezdni o powierzchni 1434,20 m2, chodników o łącznej powierzchni 1004,00 m2 wraz ze zjazdami o powierzchni 126,50 m2. Dodatkowo została wykonana kanalizacja deszczowa zbiorcza, odprowadzająca wody deszczowe również z ulic Księgowych i Prawników, kierując je do przepompowni przy ul. Orzeszkowej.

Inwestycje na pozostałych ulicach były tylko nieznacznie mniejszymi przedsięwzięciami. Ulice Prawników (1359,00 m2 powierzchni jezdni), Księgowych (1068,00 m2) oraz Nadziei (1087,60 m2) zostały również wykonane z kostki betonowej, wraz z chodnikami, odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym lampami typu LED.

Całość tegorocznej inwestycji wykonawca robót wycenił na ponad 3,5 mln złotych, prawie kończąc rozpoczętą w 2016 roku przebudowę 13 dróg na osiedlu Duchnice. Do wykonania pozostała już tylko przebudowa ul. Szczypy.

Warto podkreślić, że przebudowa i remont tych dróg będzie służyć usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego w tym rejonie, co korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo kierowców i pieszych oraz estetykę osiedla.

Modernizacja infrastruktury drogowej to jedno z priorytetowych zadań realizowanych w ramach tegorocznego budżetu gminy. Takie działania przyczyniają się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców oraz rozwoju gminy.

Michał Toruszewski

Wydział Inwestycji i Remontów

MS 17/2019, 26 września 2019