DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Park Ołtarzewski – prace modernizacyjne w trakcie realizacji

Od kilku miesięcy na terenie Parku Ołtarzewskiego można zaobserwować prace budowalne. Obecnie równolegle trwa wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, prace ziemne dotyczące budowy oświetlenia i monitoringu, budowa placów wypoczynkowych oraz alejek spacerowych. Stawy zostały już oczyszczone i odmulone. Na jesieni planowane jest częściowe wykonanie nasadzeń oraz kolejny etap wycinki i pielęgnacji zieleni.

Przeprowadzenie modernizacji w tak długim okresie jest celowe ze względu na zamieszkające park ptaki i zwierzęta. Harmonogram prowadzonych prac jest na bieżąco uzgadniany z ornitologiem oraz architektami krajobrazu. Wszystkie prace przeprowadzane w ramach projektu są poprzedzone uzyskaniem pozwoleń na ich realizację, które pozwalają na wykonanie gruntownej modernizacji parku przy zachowaniu jego indywidualnego charakteru i naturalnego środowiska dla zwierząt w nim zamieszkujących.

Modernizacja Parku Ołtarzewskiego jest następstwem podpisanej w lipcu 2019 r. umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2021 r.

Agnieszka Kijewska

Jednostka Realizująca Projekt

MS 14–15/2020, 6 sierpnia