DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Inwestycyjne lato w gminie Ożarów Mazowiecki

Połowa okresu wakacyjnego jest dobrym czasem na dokonanie pewnych podsumowań dotyczących realizacji planów inwestycyjnych na 2020 rok. Pomimo sytuacji epidemiologicznej panującej na świecie oraz obawy o możliwości prowadzenia i finansowania inwestycji, rozluźnienie obostrzeń pozwoliło Gminie Ożarów Mazowiecki na realizację kilku inwestycji wpływających na komfort życia mieszkańców gminy.

W czerwcu rozstrzygnięty został przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z obszaru zlewni Bronisze, Jawczyce, Macierzysz w kierunku kanalizacji sanitarnej miasta stołecznego Warszawy. Inwestycja, warta ponad 3 mln zł, umożliwi odprowadzanie ścieków sanitarnych z wyżej wymienionych miejscowości oraz zapewni możliwość rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w przyszłości. Prace zostały zaplanowane w dwóch etapach, a zakończenie całości inwestycji powinno nastąpić do końca maja 2021 r.

Kolejną rozpoczętą inwestycją jest generalny remont dachu na przedszkolu przy ul. Kasztanowej w Józefowie. Stare pokrycie dachu z blachy, przestało spełniać stawiane przed nim wymagania, w związku z czym zostanie ono całkowicie wymienione wraz z rozebraniem więźb dachowych oraz wymianą desek czołowych. Nowy dach zostanie wykonany z blachy powlekanej dachówkopodobnej.

Roboty zostały wycenione na prawie 200 tys. zł.

W połowie czerwca rozstrzygnięty został przetarg na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku modułowego przy Szkole Podstawowej w Święcicach”. Po zaprojektowaniu i wybudowaniu budynek będzie mógł przyjąć ok. 45 uczniów, odpowiadając na zwiększające się potrzeby w zakresie liczby uczących się dzieci w gminie Ożarów Mazowiecki. Całość zadania wyceniona została na prawie 1 mln zł.

W ostatnim czasie rozstrzygnięto przetargi dotyczące inwestycji drogowych.

W pierwszej kolejności – przetarg na przebudowę mostu w ciągu ul. Szkolnej oraz budowę przepustu w ciągu ul. Nadbrzeżnej. Rozbudowa tego skrzyżowania da mieszkańcom nowo wybudowanych bloków przy ul. Nadbrzeżnej dodatkowy alternatywny dojazd do swoich mieszkań oraz zmniejszy ruch na ul. Robotniczej, będącej na ten moment jedynym połączeniem osiedla z ul. Poniatowskiego. Całość robót wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, została wyceniona na prawie 1 mln zł.

Drugą zaplanowaną inwestycją jest modernizacja ul. Żyznej w Kręczkach-Kaputach. Droga prowadząca do osiedla mieszkaniowego w tej chwili ma ok. 3,5 m szerokości. Inwestycja zakłada poszerzenie ulicy do 5,5 m oraz wykonanie nakładki asfaltowej na nowej szerokości oraz długości około 1 km. Po modernizacji droga umożliwi swobodne mijanie się samochodów osobowych, a wraz z wcześniej wykonanym chodnikiem zapewni kompleksową obsługę komunikacyjną dla mieszkańców. Wykonawca wycenił roboty na około 0,5 mln zł.

Ostatnim z rozstrzygniętych postępowań jest przetarg na rozbudowę drogi gminnej – ul. Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim. Największa z planowanych inwestycji drogowych zakłada rozbudowę ulicy do szerokości 5,5 m, wykonanie odwodnienia, budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż całej długości ulicy, odcinków chodników, dobudowę brakującego odcinka oświetlenia ulicznego, przebudowę skrzyżowań oraz budowę zjazdów publicznych i prywatnych. Inwestycja powinna zostać zakończona do końca czerwca 2021 r., a jej koszt określono na ponad 2,6 mln złotych.

Piotr Kuśmierczyk

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

MS 14–15/2020, 6 sierpnia