DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Felicje 2019

Bogumiła Miziołek oraz Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa to laureaci tegorocznych Felicji – nagród honorowych Gminy Ożarów Mazowiecki. Rada Miejska, na wniosek Kapituły nagrody przyznała po raz siedemnasty od ich ustanowienia (Uchwała Nr IX/123/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r.). Statuetki wręczone zostały 7 czerwca, podczas uroczystej gali. Wydarzenie to odbyło się w Hali Widowiskowo Sportowej w Kręczkach Kaputach, na widowni której zasiadło tego wieczoru około siedmiuset osób.

Laureaci 2019 to :

  • w kategorii „osoba” – Bogumiła Miziołek – ożarowianka, lokalny przedsiębiorca, kobieta wrażliwa, zaangażowana społecznie, a jednocześnie skromna, unikająca poklasku i rozgłosu.

Pani Bogumiła związana jest z Ożarowem Mazowieckim od 9 roku życia. W 1983 roku zawarła związek małżeński osiedlając się tu już na stałe. 1 marca 1991 roku rozpoczęła działalność gospodarczą i prowadzi ją z powodzeniem do dziś. Statystycznie to tylko wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą „Delikatesy Bogusi” Miziołek Bogumiła. Dla mieszkańców jest to miejsce symboliczne i charakterystyczne. Ważnym podkreślenia jest umiejętność menadżerska Pani Bogusi potwierdzona rozwojem firmy w zmieniających się na przestrzeni lat uwarunkowaniach makro i mikroekonomicznych.

Pani Bogumiła Miziołek to kobieta wrażliwa i zaangażowana społecznie. Wielokrotnie uczestniczyła w organizacji lokalnych imprez sportowych, kulturalnych, profilaktycznych. Jej uczestnictwo zawsze miało konkretny wymiar materialny. I zawsze skromne oczekiwania co do przyznawanego jej miejsca wśród sponsorów. Dla niej zawsze ważne było samo uczestniczenie w życiu społecznym, a nie podnoszenie rangi prowadzonej przez siebie firmy. To bardzo szlachetna i godna pochwały postawa lokalnego przedsiębiorcy i mieszkańca jednocześnie.

  • w kategorii „instytucja”– Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa, którego celem jest doskonała miłość Boga oraz posługa Bliźnim.

Wypełniając swoje zadania Siostry podejmują następujące prace: prowadzą pracownię szat liturgicznych oraz hafciarskie, pracują jako zakrystianki, katechetki, organistki, opiekują się chorymi. Udostępniają swoją kaplicę na msze św. dla lokalnej społeczności; haftują sztandary dla szkół oraz instytucji. Biorą czynny udział w życiu społecznym.
Serdecznie gratulujemy laureatom.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

MS 11/2019, 27 czerwca 2019