DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Zmiany w sposobie funkcjonowania Urzędu Dzielnicy Ursus

Zmienił się sposób funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy (w tym Urzędu Dzielnicy Ursus) i podległych mu instytucji. Miasto Stołeczne Warszawa chce w ten sposób pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronowirusa, ale też zapewnić ciągłość działania usługowych funkcji miasta oraz ciągłość działania administracji.

Ursuski Urząd – do odwołania – pracuje w godzinach: 8:00–16:00 od poniedziałku do piątku.

Mieszkańcy są proszeni o nie przychodzenie do urzędów bez pilnej potrzeby. Urzędnicy przypominają, że wiele spraw urzędowych można załatwić elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (e-Puap). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu. Część spraw można załatwić zwykłym e-mailem. Ze względu na sytuację, urząd wprowadza także procedury rozszerzające możliwość uzyskania informacji i załatwienia sprawy przez telefon (patrz: tabela na str. 3).

Jeżeli sprawa nie jest terminowa lub termin jej realizacji jest instrukcyjny – odłóżcie jej załatwienie na póŸniej. Jeśli sprawa jest pilna i wymaga wizyty w urzędzie – prosimy o rezerwację terminu wizyty poprzez system rezerwacje.um.warszawa.pl.

W tym nadzwyczajnym okresie załatwiane są następujące sprawy:

akty urodzeń i zgonów w wybranych USC, śluby w wyjątkowych sytuacjach z ograniczeniem do obecności pary młodej i świadków,

wydawanie praw jazdy (po uprzednim telefonicznym umówieniu się),

wydawanie dowodów osobistych, rejestracja fabrycznie nowych pojazdów (po umówieniu telefonicznym, z dowodem wpłaty)


Działają:

 • Ośrodki Pomocy Społecznej w dzielnicach,
 • Domy Pomocy Społecznej,
 • Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze w pieczy zastępczej.

W ograniczonym zakresie będą załatwiane następujące sprawy:

 • decyzje administracyjne i czynności z zakresu prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie specustawy drogowej,
 • czynności i decyzje wynikające z prawa geodezyjnego,
 • czynności związane z podziałami nieruchomości,
 • sprawy z zakresu podatków lokalnych (w tym podatek od nieruchomości),
 • sprawy z zakresu ustawy o lasach pozostające w kompetencjach starosty,
 • rejestracja osób bezrobotnych.

Ograniczony zakres oznacza, że możliwe jest wyłącznie złożenie pism i wniosków.

Aż do odwołania nie będą procedowane następujące sprawy:

 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • bezpłatne porady prawne,
 • przyjmowanie wniosków o najem lokali komunalnych,
 • nowe konkursy dla organizacji pozarządowych na projekty społeczne.

Uwaga! W najbliższych dniach nie będzie możliwości płatności w kasach urzędów.

MS 5/2020, 26 marca 2020