DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook
Żłobek przy ul. Henryka Pobożnego Fot. Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Fot. Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Trwają inwestycje w Ursusie

Mimo ograniczonej pracy urzędu oraz zawieszenia działalności ursuskich instytucji kultury i sportu, nasza dzielnica nie stoi w miejscu. Z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, póki to możliwe, realizowane są prace związane z budową placówek oświatowych i terenów rekreacyjnych.

Nowe tereny rekreacji już w lecie

Trwa budowa 1 i 2 etapu Centrum Lokalnego „Niedźwiadek” przy ul. Orląt Lwowskich obejmująca swoim zakresem modernizację placu zabaw „Hasanka” oraz budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego (5 boisk oraz budynku szatniowo-sanitarnego) wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną na terenie pomiędzy „Hasanką” a torami kolejowymi relacji Warszawa-Katowice. Aktualnie zrealizowano większość infrastruktury podziemnej – retencyjna kanalizacja deszczowa i instalacje elektryczne, czy przyłącze wody, jak również podbudowa terenu. Zgodnie z zawartymi umowami w lipcu 2020 r. zostaną zakończone wszystkie prace budowlane, następnie zostanie przeprowadzona procedura oddania wybudowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych do użytkowania. Planowany termin otwarcia Centrum Lokalnego dla mieszkańców to przełom sierpnia i września bieżącego roku. Szacowany koszt budowy 1 i 2 etapu to około 10 milionów zł brutto.

Kolejne żłobki w Ursusie
Dzielnica wybuduje dwie placówki wychowawczo-opiekuńcze: 7–oddziałowy żłobek przy ul. Dzieci Warszawy oraz 5-oddziałowy przy ul. Henryka Pobożnego. Obecnie trwa budowa placówki przy ul. Henryka Pobożnego dla 125 dzieci. Prace budowlane obejmujące stan surowy budynku wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu rozpoczęły się w grudniu poprzedniego roku i z uwagi na łagodną zimę są realizowane z wyprzedzeniem w stosunku do zakładanego harmonogramu. Aktualnie trwa budowa ścian murowanych budynku żłobka, wykonano już fundamenty, kanalizację ściekową i technologiczną, podposadzkową oraz większość ścian murowanych zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Szacowany termin zakończenia 1 etapu robót przypada w listopadzie br., zaś całej inwestycji w I półroczu 2021 r., tak aby od roku szkolnego 2021/2022 obiekt już w pełni funkcjonował. Koszt obecnie realizowanych robót wg zawartej umowy to 5 169 000 zł, zaś szacowane koszty całej inwestycji to 8 248 000 zł brutto.

Żłobek mający powstać przy ul. Dzieci Warszawy jest na etapie przygotowania projektu budowlanego. Aktualnie zawierane są również umowy o przyłączenie inwestycji do sieci gazowej i elektroenergetycznej. Szacowany termin zakończenia budowy przypada na 15 września 2021 r., natomiast oddanie placówki do użytku przewiduje się w grudniu przyszłego roku. Będzie to pierwszy budynek użyteczności publicznej budowany w technologii modułowej, jednokondygnacyjny, niskoenergetyczny. W placówce zostaną zastosowane odnawialne Ÿródła energii wspomagające przygotowanie ciepłej wody użytkowej i produkujące energię elektryczną, która częściowo pokryje zapotrzebowanie żłobka. W 2021 r. oprócz budynku zostanie wykonane zagospodarowanie terenu: plac zabaw, teren zieleni, parking oraz obsługa komunikacyjna. £ączny szacowany koszt całej inwestycji wynosi 8 959 789,61 zł brutto.

UD URSUS

MS 5/2020, 26 marca 2020

Centrum Lokalne „Niedźwiadek” – modernizacja Hasanki
Fot. Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Centrum Lokalne „Niedźwiadek” – kompleks boisk przy ul. Orląt Lwowskich

Fot. Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy