DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Drogi powiatowe

Modernizacja mostów w Lipkowie i Józefowie

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na wykonanie rozbudowy i przebudowy mostów w Józefowie (gmina Kampinos) i w Lipkowie (gmina Stare Babice). W dniu 13 marca odbyło się otwarcie ofert.

W Lipkowie projekt zagospodarowania terenu zakłada uporządkowanie otoczenia wokół mostu, powstanie tam droga pożarowa na teren parafialny, który jest zabytkowym kompleksem dworsko-parkowym. Na moście wykonana zostanie nawierzchnia z kostki granitowej, a sam most wyposażony będzie w kamienne stylizowane balustrady, nawiązujące do klasycystycznych założeń pałacowo parkowych otoczenia. Most poza funkcją przejazdową będzie również ciekawym elementem krajobrazu i stanie się tarasem widokowym na zabytkowy park.

W Józefowie wraz z przebudową mostu planowane jest wykonanie nakładki asfaltowej na dojazdach do tego obiektu (dł. ok. 560 m.).

Obie inwestycje powinny zostać zakończone do końca listopada br.

Na dofinansowanie tych zadań złożono wniosek do Ministerstwa Infrastruktury. Obecnie dokumentacja jest w trakcie weryfikacji.

Rozbudowa ul. Górnej

W najbliższym czasie ZDP planuje ogłosić przetarg na rozbudowę drogi powiatowej (4102 W) ul. Górnej w Radonicach i Żukówce w gm. Błonie.

Wzdłuż drogi powstanie chodnik i odwodnienie. Na części remontowanego odcinka wymieniona będzie konstrukcja drogi, a na pozostałej zostanie wzmocniona. Długość modernizowanego odcinka wyniesie ok. 1,5 km.

Aktualnie trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem decyzji na realizację tej inwestycji drogowej.

Rozpoczęto prace na ul. 3 Maja

Rozpoczęto roboty budowlane związane z rozbudową drogi powiatowej (4139W) – ul. 3 Maja w Izabelinie.

Powiat pozyskał na tę inwestycję środki zewnętrzne – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 4 miliony 390 tys. zł. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: rozbudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienie, przebudowę chodnika, a na części modernizowanego odcinka budowę samodzielnej bitumicznej ścieżki rowerowej.

Zadanie to obejmuje modernizację dwóch odcinków ul. 3 Maja – od ronda do ul. Tetmajera i od ronda do ul. Szymanowskiego – łącznie 1280 m. Przewiduje się zakończenie prac na tej ulicy do końca października br.

Koszt inwestycji wyniesie ok. 5,5 mln zł. Zadanie (poza dotacją) sfinansują Powiat Warszawski Zachodni i Gmina Izabelin.


Marcin Łada

MS 5/2020, 26 marca 2020