DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

INFORMACJA w sprawie zasad obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w związku z zagrożeniem COVID-19

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i zgodnie z zarządzeniem nr 14 z dnia 16 marca 2020 r. i na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a w szczególności art. 3 od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania Starosta Pruszkowski – wprowadza w urzędzie pracę zdalną. Oznacza to, że Starostwo Powiatowe w Pruszkowie oraz (wszystkie wydziały i filie zostają zamknięte dla interesantów.

Kontakt z wydziałami będzie możliwy za pomocą maila, telefonu lub e-PUAP. Dotyczy to także Terenowego Punktu Paszportowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

Kontakt osobisty z pracownikiem będzie możliwy tylko w nagłych przypadkach, po ustaleniu telefonicznym lub mailowym.

Wiele spraw mogą Państwo załatwić telefonicznie, internetowo, poprzez E-urząd:

www.powiat.pruszkow.pl/portal-e-urzad

Lista telefonów do pracowników znajduje się na naszej stronie internetowej: www.powiat.pruszkow.pl

Praktyczne informacje związane z funkcjonowaniem urzędu w czasie zagrożenia koronawirusem

Informujemy, że kasa w urzędzie jest zamknięta, prosimy o dokonywanie płatności elektronicznych na rachunki bankowe powiatu.

Rachunki bankowe powiatu:

Numery kont bankowych (Bank Pekao SA):

rachunek dochodów: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878

dochody Skarbu Państwa (opłaty za użytkowanie wieczyste): 15 1240 5918 1111 0000 4911 5411

  • rachunek sum depozytowych: 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124
  • rachunek opłaty skarbowej: 12 1240 1040 1111 0010 6269 1638
  • rachunek opłaty paszportowej: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000


Paszporty

Czasowy odbiór dokumentów paszportowych, dla których wnioski zostały złożone w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, odbywa się Referacie nr 1 przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie 22-695-73-02, w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Szczegółowe informacje dotyczące obecnego funkcjonowania Oddziału Paszportów znajdują się na stronie: www.gov.plZbycia/nabycia pojazdów

Aby dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną, należy przygotować:

  • dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie będzie zgłaszane (marka, typ, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Znajdują się np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie sprzedaży lub na fakturze VAT,
  • dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
  • kopia dokumentu przenoszącego prawo własności pojazdu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowa/faktura.


Zgłoszenie za pomocą platformy ePUAP

Zalogowanie się przy pomocy Profilu Zaufanego na stronie: www.gov.pl

Wybranie sekcji Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorii Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry).

Po rozwinięciu się spisu e-usług należy wybrać i kliknąć w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, np. sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online).

I teraz najważniejsze kliknięcie – w przycisk Wyślij zgłoszenie. Tutaj należy wybrać cel zgłoszenia: zbycie lub nabycie pojazdu, wpisać dane pojazdu i dołączyć skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, sprawdzić i ewentualne uzupełnić dane i podać dane zbywcy/nabywcy pojazdu. Konieczne jest też zaadresowanie formularza zgłoszenia.
Po sprawdzeniu formularza zawiadomienia, trzeba podpisać go profilem zaufanym i wysłać. Wyświetli się komunikat, że zawiadomienie zostało wysłane. Na skrzynkę na koncie Mój Gov nadejdzie urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Uwaga! To jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia.

Możliwe jest też przesłanie kopii wymienionych wyżej dokumentów oraz wniosku zbycie/nabycie pojazdu pocztą (wniosek do pobrania na stronie: www.powiat.pruszkow.pl w zakładce PORADNIK INTERESANTA: rejestracja pojazdów / zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu).Prawa jazdy

Możliwość załatwienia sprawy z zakresu prawa jazdy należy konsultować z pracownikiem Wydziału Obsługi Mieszkańców pod numerem telefonu 22 738-15-38, który udzieli Państwu szczegółowych informacji.

Jednocześnie informujemy, że filia Wydziału Obsługi Mieszkańców w Raszynie od dnia 12 marca została zamknięta do odwołania.Informacje dla interesantów
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami prosi o składanie wniosków w wersji elektronicznej poprzez wysłanie skanów tych wniosków na adres e-mail:

geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl

lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oryginały wniosków należy przesłać pocztą. Opłat za wydawane dokumenty można dokonać poprzez system płatności elektronicznych lub zwykłym przelewem.

Numer konta bankowego, na który można dokonywać wpłat będzie podany na Dokumencie Obliczenia Opłaty, który otrzymają Państwo po rozpatrzeniu wniosku.

Wnioski o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków, wypisy, wyrysy, informacje z ewidencji gruntów i budynków oraz zbiory danych, informacje z rejestru cen i wartości nieruchomości oraz wnioski o wydanie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej są dostępne pod adresem:

https://bip.powiat.pruszkow.pl

W związku z bardzo dużą absencją pracowników czas załatwienia poszczególnych spraw uległ znacznemu wydłużeniu, a niektóre, ze względu na ich specyfikę, są niemożliwe do załatwienia.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Przypominamy też o konieczności przestrzegania zaleceń Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, które znajdą Państwo na stronie internetowej: www.pruszkow.psse.waw.pl

MS 5/2020, 26 marca 2020