DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Budynek Starostwa w modernizacji

Trwają prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Starostwa Warszawskiego Zachodniego i budynku Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Maz. im. Tony Halika. Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian wełną mineralną i styropianem, docieplenie stopów, wymianę stolarki drzwiowej, docieplenie ścian piwnic, modernizację węzłów cieplnych i montaż instalacji fotowoltaicznych, które będą produkować prąd na potrzeby szkoły.

Aktualnie wykonano ok 30% robót budowlanych. Termin zakończenia prac zaplanowano na koniec czerwca br. Inwestycja finansowana jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków PWZ. W ramach tego programu wykonano również termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza i budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu.

W budynku Starostwa realizowana jest również inwestycja dotycząca budowy szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C do urzędu. W wyniku tych działań powstaną także dodatkowe pomieszczenia biurowe. Dzięki tej inwestycji część budynku starostwa zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawią się także: standard obsługi mieszkańców powiatu i warunki pracy pracowników Starostwa. Zadanie realizowane jest ze środków własnych PWZ. Termin zakończenia prac przewidziano w maju br.

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie warszawskim zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Marcin Łada

MS 5/2020, 26 marca 2020