DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Targowisko w Ursusie w nowym miejscu

Zarząd Dzielnicy przedstawił Radzie Dzielnicy plan budowy nowego targowiska na działkach o numerach: 84/1, 84/2, 84/3. Są to działki położone przy ul. Traktorzystów – pomiędzy torami kolejowymi Warszawa-Katowice i Warszawa-Poznań, pod trasą Aleja 4 czerwca.

Do budowy nowego targowiska skłania włodarzy konieczność przeniesienia tej funkcji z bazarku przy ul. Gierdziejewskiego. Plan przestrzennego zagospodarowania dla terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego wskazuje w tym miejscu tereny zieleni. Jest to przedłużenie działek pod budowę EKOparku. Pierwszy etap inwestycji został już wykonany, drugi jest w trakcie, a trzeci planowany jest właśnie w miejscu dzisiejszego bazarku.

Targowisko przy ul. Traktorzystów powinno być wybudowane w najbliższych 3-4 latach. Jego funkcje będą bardziej przyjazne dla kupujących i sprzedających, ponieważ powierzchnia tych działek to w sumie ponad 3,5 ha, czyli ponad dwa razy więcej niż obszar bazarku w obecnej lokalizacji. Dzięki temu możliwości zagospodarowania są bardzo duże. Powstanie parking dla kupujących i sprzedających na powierzchni około 1 ha, tym samym zniknie problem nieprawidłowego parkowania w rejonie ulicy Gierdziejewskiego.

W bieżącym roku zostanie wykonany projekt koncepcyjny targowiska. Zarząd rozpoczął rozmowy w sprawie pozyskania środków z budżetu m.st. Warszawy na ten cel.

Bazarek przy ul. Gierdziejewskiego będzie funkcjonował do czasu wybudowania i oddania do użytku nowego obiektu przy ul. Traktorzystów. Przeniesienie lokalizacji targowiska umożliwi powiększenie w dzielnicy terenów zielonych, przy jednoczesnym zachowaniu obszaru przeznaczonego do handlu.

UD Ursus

MS 4/2019, 14 marca 2019