DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Piastów dofinansuje organizacje pozarządowe

Do zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Piastów otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na zlecenie i dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego 2019 do 31 grudnia 2019 r. – przystąpiło 15 organizacji pozarządowych składając łącznie 25 ofert.

Posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej (Zarządzeniem Nr 16/2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 17.01.2019 r.) do rozpatrzenia ofert, stwierdzenia ich poprawności, przeanalizowania, dokonania oceny końcowej oraz podziału środków na dofinansowanie obyło się 23 stycznia 2019 r.

W składzie Komisji znaleźli się:

1. Tomasz Sarnacki – Przewodniczący Komisji

2. Przemysław Worek – Zastępca Przewodniczącego

3. Jolanta Buczkowska – Sekretarz Komisji

4. Jerzy Derlatka – Członek Komisji

5. Grzegorz Parys – Członek Komisji

Każda z 25 złożonych ofert spełniała wymogi formalne, a więc wszystkie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej. Komisja szczegółowo omawiała poszczególne oferty i ustalała argumenty „za” i „przeciw”.

Po bardzo wnikliwej analizie wspólnie ustalono i zarekomendowano Burmistrzowi dofinansowanie wszystkich organizacji pozarządowych, z podziałem na poszczegóne zadania określone w procedurze konkursowej (patrz: tabela obok).

Żadnej z ofert nie odrzucono, jedynie w przypadku ZHP – połączono 2 oferty (obejmujące 2 okresy czasowe) w jedną, określając ją jako całoroczną działalność.

Łącznie – na dofinansowanie zadań z zakresu: przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego 2019 do 31 grudnia 2019 r. – rozdysponowano kwotę 470 tys. zł.

UM PIASTÓW

MS 4/2019, 14 marca 2019