DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Organizacje pozarządowe z dotacjami na 2019 rok

,,Sportowy Ożarów”, ,,W Ożarowie (Mazowieckim) pływać każdy może po mistrzowsku”, ,,Dzień dziecka z wędką”, ,,Czytanie na trawie”, ,,Kulturalna Strasna Zaba”, „Planeta Wenus” to tylko niektóre z zadań publicznych, które uzyskały wsparcie finansowe na realizację w 2019 roku.

Z końcem lutego rozstrzygnięty został ostatecznie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych, ogłoszony na podstawie uchwalonego w listopadzie poprzedniego roku ,,Programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku”. Ze środków publicznych przeznaczono na ten cel kwotę prawie pół miliona złotych. Gmina Ożarów Mazowiecki rokrocznie wspiera działalność organizacji pozarządowych, dlatego przedstawiciele trzeciego sektora chętnie składają oferty na zadania publiczne, z których mogą korzystać mieszkańcy. W tym roku wpłynęło ponad trzydzieści wniosków o dofinansowanie działalności organizacji.

Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji wpłynęło 18 ofert, z czego dofinansowanie otrzymało 15 zadań. Mieszkańcy, zarówno najmłodsi jak i dorośli, mogą korzystać z szerokiego wyboru wśród dyscyplin sportowych, które oferują organizacje: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy i ziemny, sztuki walki, pływanie, kolarstwo, bieganie, szkółka wędkarska, fitness, joga oraz hokej podwodny.

Poza sportem gmina wspiera zadania z zakresu kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz zdrowia. Z tej tematyki z 15 ofert, które wpłynęły, zdecydowano przyznać dofinansowanie dla 12 inicjatyw. W tym roku dofinansowanie obejmie m.in. zadania takie jak ,,Czytanie na trawie” realizowane przez Fundację ,,Nasz Macierzysz”, projekt ,,Aktywni ożarowscy seniorzy” realizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wśród zadań jest też kilka ciekawych propozycji na wakacje dla dzieci i młodzieży.

Przyznając granty nie zapomniano o czworonożnych mieszkańcach gminy, wsparcie finansowe otrzymały dwie oferty z zakresu ekologii i ochrony zwierząt. Przedstawiciele Fundacji ,,AR-KA-DO” zadbają o bezdomne psy i koty, a członkowie i wolontariusze Fundacji ,,Chcę mieć przyszłość” będą edukować mieszkańców podczas wykładów ornitologa i razem z całymi rodzinami budować domki dla ptaków i obserwować sowy.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

Wydział Spraw Społecznych

MS 4/2019, 14 marca 2019