DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Czysta energia dla Piastowa

W sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie odbyła się konferencja pod hasłem „Energia dla Samorządu”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilku samorządów z całej Polski oraz instytucji i firm, związanych z produkcją i wykorzystywaniem czystej energii. Kolejni prelegenci poruszali różne tematy, związane z jakością powietrza, czystą energią, wpływem tych wszystkich czynników na nasze zdrowie i generalnie życie na ziemi, a także dotyczące wyzwań, stojących przed samorządami.

Świadomość zmian postępujących w naszym środowisku i ich negatywnych skutków w naszym społeczeństwie zaczęła się upowszechniać od niewielu lat. Również biznes coraz częściej chce kupować czystą energię i interesuje się jaki jest ślad węglowy produktu (emisja 
dwutlenku węglametanupodtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych) i jego efektywność energetyczna, co jeszcze nie tak dawno nie było brane pod uwagę. Jak zauważył jeden z referentów, za kilka lat każdy będzie się zastanawiał nie czy?, lecz kiedy? kupić samochód elektryczny. Na przykładzie Piastowa założył, że za 10 lat 50 mln zł będzie przepływało tylko przez gniazdka elektryczne, ładujące samochody. Widział tu szansę na realny biznes, który mógłby pozostać w rękach samorządów. Była mowa o sposobach wytwarzania oraz spalania energii np. na potrzeby komunikacji. Zwracano uwagę na ogromne znaczenie efektywności energetycznej budynków. W związku ze specyfiką Piastowa – jednego z najgęściej zaludnionych miast w Polsce – postulowano korzystanie z ogniw fotowoltaicznych, zamontowanych na wszystkich dachach.

Piastów pierwszy w Polsce

Burmistrz Piastowa z Radą Miasta podjęli decyzję, za namową Politechniki Warszawskiej i firmy Teraz Energia, żeby wdrożyć pierwszy w Polsce system zarządzania energią on-line. Wszystkie budynki, na razie publiczne, a w przyszłości również prywatne będą podłączone do centralnego komputera, który będzie co 1 minutę, a w przyszłości co kilka sekund podawał informacje, ile dany obiekt w danej chwili pobiera energii na klimatyzację, oświetlenie itd. Umożliwi to bardzo precyzyjną weryfikację nadużyć oraz efektywne zarządzanie fotowoltaiką na dachu. Wszystkie dane z gminy będą spływały do Gminnego Centrum Zarządzania Energią, które będzie zlokalizowane za 2 lata w powstającym budynku pasywnym Liceum Ogólnokształcącego, a do tego czasu na terenie Politechniki. Za pieniądze, zarobione na inteligentnej energetyce gmina będzie mogła budować drogi, stadiony, przedszkola itd. Dotyczy to oczywiście wszystkich miejscowości w Polsce, które wprowadziłyby taki system.

Prezes Zarządu Grupy CDE Maciej Płachetka omawiając korzyści finansowe i zdrowotne płynące z klastra energetycznego powiedział: – Chcielibyśmy, żeby Piastów stał się miastem ogrodem, miastem energetycznie pozytywnym.

Burmistrz Piastowa – Grzegorz Szuplewski zapytany w czasie przerwy o cel zwołania konferencji i o związane z tą inicjatywą oczekiwania, odpowiedział:

Głównym organizatorem konferencji jest Miasto Piastów, Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Grupa CDE i Klaster Energetyczny, który założyliśmy 12 grudnia 2018 r. – „Czysta Energia dla Piastowa”. To pierwsze działanie, mające na celu wymianę poglądów na ten temat. Najważniejsze wątki to poszanowanie tej energii i jej produkcja oraz kwestie związane z jakością powietrza. Prelegentami są przede wszystkim praktycy działań w zakresie poszanowania energii i przedstawiciele gmin: sekretarz Miasta Słomniki, które jest fenomenem wśród polskich miast, jeżeli chodzi o budownictwo pasywne i Kierownik Centrum Gospodarki Komunalnej Ostrowa Wielkopolskiego – też fenomen w zakresie całościowego patrzenia na samowystarczalność energetyczną gminy. (...) Potrzebne są 2 wymiary. Chcemy rozmawiać o wyzwaniach, które wiążą się z szeroko rozumianą problematyką energii w samorządzie. Chcemy pokazać, że samorządy mają energię, żeby uporać się z wyzwaniem, związanym z energią właśnie. Zabiegamy też o zintegrowanie samorządów wokół idei patrzenia na energię. Z Ostrowem Wielkopolskim i Słomnikami pragniemy nawiązać współpracę w zakresie praktycznego podejścia do problemu i oczywiście zamierzamy się dzielić naszymi doświadczeniami. Dron, zaopatrzony w stację badania jakości powietrza SOWA, zakupiony przez miasto w końcu ubiegłego roku wkrótce przystąpi do służby patrolowej i będzie regularnie monitorował powietrze w Piastowie. Przeszkoleni są już nasi operatorzy. Być może powierzymy to zadanie naszej spółce komunalnej.

Ten widoczny na zdjęciu dron, zaopatrzony w stację badania jakości powietrza SOWA, będzie monitorował powietrze w Piastowie.


Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 4/2019, 14 marca 2019