DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Petycja, działka i 2 miliony złotych.
Postępy w sprawie nowego centrum kultury w Ursusie

Nowy Rok przyniósł dobre wiadomości dla mieszkańców Dzielnicy Ursus. Urząd pozyskał właśnie 2 miliony zł. Na razie na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej z 2008 roku dotyczącej planowanego centrum kultury. Budowa mogłaby rozpocząć się w IV kwartale 2021 roku, o ile wcześniej Warszawa przeznaczy środki finansowe na ten cel… Niebawem Biuro Rady m. st. Warszawy otrzyma także petycję dotyczącą budowy nowego domu kultury w Ursusie, pod którą podpisało się ponad 700 osób.

Problem budynku Ośrodka Kultury „Arsus” poruszyliśmy m.in. w tekście „Quo vadis, „Arsusie” (14 listopada 2019, MS nr 20/2019). „Arsus” stanowi spuściznę po byłej fabryce „URSUS” – jest unikalnym w Warszawie obiektem, który pełnił rolę Zakładowego Domu Kultury. W tym roku obchodzi równe 70 lat istnienia. Niestety, nie jest własnością m.st Warszawy, lecz dewelopera. Do 31 grudnia 2022 r. „Arsus” będzie jeszcze funkcjonował w budynku przy ul. Traktorzystów 14. O tym decyduje umowa ze spółką deweloperską. Potem budynek przejmie właściciel.

Lista poparcia, petycja

W związku z tą niepokojącą sytuacją i deklarowanym jeszcze w ub. roku przez władze Warszawy brakiem środków na budowę nowego centrum kultury dla Dzielnicy Ursus, Zarząd Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie podjął Uchwałę (październik 2019) w sprawie budowy domu kultury w Dzielnicy Ursus. Stowarzyszenie wystosowało jednocześnie „Listę poparcia Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie w sprawie budowy Domu Kultury w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”. Petycja w tradycyjnej, papierowej formie, została wyłożona m.in. we wszystkich filiach „Arsusa”. Jej treść wsparło swoim podpisem 558 mieszkańców. Aby dotrzeć do jeszcze większego grona odbiorców, w listopadzie członkini Stowarzyszenia Obywatelskiego, a także instruktor Ośrodka Kultury „Arsus” – Bożena Iwaniukowicz – stworzyła elektroniczną wersję petycji w serwisie petycjeonline.com. – Od kilkunastu lat staramy się nagłaśniać problem budowy nowego centrum kultury z dobrą infrastrukturą (salą widowiskową, sceną teatralną, galerią, kinem, nowoczesnym zapleczem, strefą dla edukacji kulturalnej, zajęciami artystycznymi, salami prób, Miejscem Aktywności Lokalnej czy wreszcie strefą dla ngo). Nasza sala, jedna z nielicznych takich sal w Warszawie, to nasz wykorzystywany przez lata atut, ale niebawem przestanie istnieć – tak brzmi fragment petycji. Naturalnym procesem i wymogiem XXI wieku jest potrzeba unowocześniania również obiektów kultury, aby spełniały potrzeby programowe wszystkich użytkowników – także tych z niepełnosprawnościami. Do pierwszego tygodnia stycznia podpisały się pod petycją online 192 osoby nie tylko z Warszawy, ale i innych polskich miast. Wsparli ją nasi sąsiedzi z Ożarowa Mazowieckiego, Błonia, Piastowa, ale także mieszkańcy Świętochłowic, Mińska Mazowieckiego, Lubonia, a nawet Poznania czy Gdańska.

Nowa lokalizacja przy ul. Gierdziejewskiego

W międzyczasie otrzymaliśmy pocieszające w tej sprawie wiadomości z Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Urząd pozyskał środki w wysokości 2 mln zł na lata 2020–2021 z przeznaczeniem na prace przygotowawcze do budowy nowego domu kultury przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie. Środki głównie mają posłużyć aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej z 2008 roku. Jak dowiedzieliśmy się, nieruchomość, na której planowana jest budowa, to działka, która na mapie została wypełniona kolorem błękitnym (nr ew. 121/9 z obrębu 2-09-09, oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren D11U). Powierzchnia tej działki to 0,6196 ha. Dodatkowo zostaną wykorzystane działki sąsiednie, np. pod budowę drogi obsługującej planowany dom kultury od ul. Silnikowej, oznaczonej w mpzp jako 19 KD-L z wjazdem od ronda Marcysi. Zatem porzucona została koncepcja, która funkcjonowała za poprzedniej kadencji burmistrz Urszuli Kierzkowskiej. Według tamtego pomysłu, na który powstał nawet projekt, nowe centrum kultury było planowane przy Urzędzie Dzielnicy Ursus.

„Arsus” z nową koncepcją

– Procedurą wyłonienia wykonawcy aktualizacji projektu będzie najprawdopodobniej przetarg. Wystąpiliśmy w tej sprawie o opinię do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do przetargu. Przewidujemy jego ogłoszenie w marcu br. W ramach współpracy przy określaniu potrzeb planowanej jednostki kultury, Zarząd Dzielnicy Ursus wystąpił do przyszłego użytkownika przygotowywanego obiektu – Ośrodka Kultury „Arsus” – o określenie dla niego założeń funkcjonalno-użytkowych – poinformowała Agnieszka Wall, Rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Ursus. Dodała, że opisane działania i uzyskanie pozwolenia na budowę będą trwały prawdopodobnie do IV kwartału przyszłego roku. Po tym, planowane jest rozpoczęcie budowy, pod warunkiem wcześniejszego pozyskania środków finansowych z budżetu m.st. Warszawy.

Członkowie Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie po feriach zimowych podejmą stosowną uchwałę i złożą oficjalnie opisaną przez nas petycję do Biura Rady m.st. Warszawy. Również do wiadomości stołecznego Biura Kultury.

Tekst i zdjęcia Agnieszka Gorzkowska

MS 3/2020, 20 lutego 2020