DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Gminne inwestycje oświatowe w przygotowaniu

Pomimo panującej zimowej aury, Gmina Ożarów Mazowiecki zaczyna realizację planu inwestycyjnego na bieżący rok budżetowy. W lutym zostały ogłoszone dwa przetargi związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury oświatowej, a w kolejce czekają kolejne przetargi.

Pierwszy z ogłoszonych przetargów dotyczy wykonania projektu oraz budowy Przedszkola przy ul. Hallera 10/8B w Ożarowie Mazowieckim. Według przygotowanego planu funkcjonalno-użytkowego, nowy obiekt ma zostać dobudowany do istniejącego Przedszkola, a w jego skład wchodzić mają: cztery sale lekcyjne przeznaczone dla realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych, zabaw, spożywania posiłków oraz wypoczynku i spania wraz z pomieszczeniami gospodarczo-socjalnymi. Otwarcie przetargu planowane jest na początku marca.

Kolejny ogłoszony przetarg jest związany z modernizacją Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. Zakłada on zaprojektowanie i wybudowanie nowego budynku, będącego oddziałem dla klas I–III. Według planu funkcjonalno-użytkowego budynek ma się składać z 4 sal lekcyjnych, każda dla 24 dzieci, pokoju nauczycielskiego, sanitariatów dziecięcych damskich i męskich, szatni dla dzieci wyposażonej w szafki dla 96 dzieci, jadalni, zmywalni naczyń, rozdzielni posiłków, sanitariatów dla pracowników oraz pomieszczeń socjalnego, porządkowego oraz pomieszczenia technicznego dla ochrony i obsługi monitoringu.

Otwarcie tego przetargu planowane jest również na początku marca.

W niedalekiej przyszłości zostaną ogłoszone kolejne przetargi związane m.in. z: 

  • bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w postaci remontów cząstkowych dróg asfaltowych i z tłucznia kamiennego na terenie gminy,
  • budową oświetlenia na boiskach sportowych przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Kręczkach-Kaputach oraz
  • wykonaniem projektów i rozbudową dróg gminnych ul. Wolności wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzykulską, ul. Nadbrzeżnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzykulską oraz ulic Modrzejewskiej i Ustronnej.

Piotr Kuśmierczyk

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

MS 3/2021, 4 marca 2021