DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Wyjątkowy Koncert Noworoczny w Piastowskiej szkole

Koncerty Noworoczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie stały się już tradycją. 24 stycznia 2019 roku to wyjątkowe spotkanie całej szkolnej społeczności z władzami i Przyjaciółmi szkoły odbyło się po raz jedenasty.

Na wstępie dyrektor szkoły, Urszula Skrzypczak powitała licznie przybyłych gości, wśród których byli m.in.: Roselyne Marty – attaché ds. współpracy językowej z Instytutu Francuskiego, Przemysław Worek – Przewodniczący Rady Miasta Piastowa, Bernard Adamowicz – Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa, Krystyna Mucha – Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty, Monika Tomaszewska – Wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty, Marta Dobrzyńska – Dyrektor Centrum Edukacji Obywatelskiej, Katarzyna Stępniak – Kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE, Andrzej Jędrzejewski-Jędrzejak – Prezes Zarządu ZNP w Pruszkowie, Urszula Nelken – Dyrektor Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa, Ks. Maciej Chwarścianek – Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła, Bolesław Kozłowski – Dyrektor SP nr 1 w latach 1966–1974, absolwenci szkoły, kilkoro radnych miejskich, dyrektorzy piastowskich szkół i przedszkoli, uczniowie, ich rodzice i dziadkowie, przedstawiciele placówek kulturalnych, społecznych oraz firm z Piastowa i Pruszkowa.

Sukces wielkiej akcji charytatywnej na rzecz Ani

Po części oficjalnej na scenę weszła p. Katarzyna Ługowska z córką Anią – uczennicą klasy 8a. Obie podziękowały dyrekcji szkoły, przedstawicielom instytucji obecnym na koncercie i wielu anonimowym darczyńcom za pomoc i wsparcie okazane jej rodzinie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ludzi i wielu wspaniałym inicjatywom, które zainaugurowano dwa lata temu udało się zebrać pieniądze na kosztowną operację. Dziś Ania Ługowska może funkcjonować bez rurki tracheostomijnej.

Podróż dookoła świata

Motywem przewodnim tegorocznego koncertu była „Noworoczna podróż z Nelą przez świat”. Nela to nastoletnia bohaterka książek dla dzieci, która wraz z rodzicami podróżuje po świecie i przeżywa niezwykłe przygody. Nelę odgrywała Michalina Dobek z kl. 6a, która zaprosiła widzów do odwiedzenia wszystkich kontynentów w celu poznania ciekawych, a czasem niezwykłych tradycji i zwyczajów, związanych z obchodami Nowego Roku na całym świecie. Michalina łączyła się z reporterami, granymi przez Zosię Sadowską z kl. 6a i Patryka Drewniaka z kl. 7b, i przekazywała korespondencje na temat zwyczajów noworocznych, m.in.: z Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Hiszpanii, USA, Brazylii, Meksyku, Chin, Japonii, Australii czy Antarktydy. W przedstawieniu czołowe role zagrali: Dominik Zakrzewski z kl. 7b, Angelika Białkowska z kl. 6b, Alicja Bogdańska z kl. 6b, Natalia Tracz z kl. 6a, Mateusz Opieka z kl. 7b, Mateusz Wujek z kl. 7b. Wszyscy wymienieni uczniowie należ? do Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Oprócz niezwykle efektownej i ciekawej podróży z Nel? zebrani wys?uchali pi?knych piosenek, za?piewanych przez ch?r szkolny pod dyrygentur? p. Bogdana Nidzgorskiego oraz obejrzeli wspania?e ta?ce wykonane przez klasy m?odsze pod opiek? W?odzimierza Ptaszka. Na scenie wyst?pi?y te? dzieci ucz?szczaj?ce do Szko?y Ta?ca Wasilewski-Felska, Ja?mina Kaczmarek z?kl. 7b w?przepi?knym ta?cu w?stylu modern oraz klasa 8b w?dw?ch ta?cach: Belgijka i?Macarena pod opiek? Rados?awa Korbana. Przez scen? przedefilowa? wspania?y chi?ski smok, o?ywiony dzi?ki ch?opcom z?kl. 6b, ta?czyli Afrykanie ią do Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Oprócz niezwykle efektownej i ciekawej podróży z Nelą zebrani wysłuchali pięknych piosenek, zaśpiewanych przez chór szkolny pod dyrygenturą p. Bogdana Nidzgorskiego oraz obejrzeli wspaniałe tańce wykonane przez klasy młodsze pod opieką Włodzimierza Ptaszka. Na scenie wystąpiły też dzieci uczęszczające do Szkoły Tańca Wasilewski-Felska, Jaśmina Kaczmarek z kl. 7b w przepięknym tańcu w stylu modern oraz klasa 8b w dwóch tańcach: Belgijka i Macarena pod opieką Radosława Korbana. Przez scenę przedefilował wspaniały chiński smok, ożywiony dzięki chłopcom z kl. 6b, tańczyli Afrykanie i dzikie zwierzęta z kl. 2b, Kowboje i Kowbojki z kl. 1a oraz Chinki i Chińczycy z kl. 1b. Klasy 5, 6 i 7 zaprezentowały piosenkę francuską pod opieką Arletty Pawlik-Pocięgiel i Beaty Jorgensen.

Koncert wypadł niezwykle atrakcyjnie. Było kolorowo i profesjonalnie. Zaprocentował ogrom pracy i zaangażowania, włożony w przygotowanie samego koncertu, a także strojów oraz rekwizytów przez nauczycieli, wielu rodziców i samych wykonawców. Ten radosny koncert miał wprowadzić wszystkich w Szczęśliwy Nowy Rok 2019.

Czarny protest

Części uczestników imprezy nastrój zburzyło niespodziewane wystąpienie kilkorga ubranych na czarno nauczycieli, reprezentujących grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie. Nauczyciele przeczytali oświadczenie, w którym zadeklarowali swoje poparcie dla postulatów związkowych dotyczących podwyżki pensji zasadniczej. Zapewnili m.in., że swoje obowiązki wykonują z pasją i zaangażowaniem, a wynagrodzenie nie jest adekwatne do ich wykształcenia, zaangażowania i odpowiedzialności. Zwrócili się też do Burmistrza Piastowa o ponowne rozpatrzenie sprawy podwyżki dodatku motywacyjnego.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 02/2019, 7 lutego