DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

W Piastowie szczepione dzieci będą premiowane przy rekrutacji do przedszkola

Piastowscy radni zdecydowali o przyjęciu dodatkowego kryterium przy rekrutacji do miejskich przedszkoli. Dzieci, które przeszły wszystkie wymagane szczepienia będą dodatkowo punktowane. Zaszczepienie nie będzie jednak warunkiem niezbędnym, by dziecko zostało do placówki przyjęte.

Radni postanowili, że dzieci, które przeszły wszystkie obowiązkowe szczepienia, co będzie udokumentowane wpisem w książeczce zdrowia, w drugim etapie rekrutacji otrzymają dodatkowe pięć punktów. Regulacja jest odpowiedzią na ostatni wzrost zachorowań na odrę. W listopadzie ubiegłego roku jednym z ognisk było właśnie piastowskie przedszkole. Zmiany mają zachęcić rodziców do szczepień. Według danych Głównego Inspektora Sanitarnego obecnie wywiązuje się z tego obowiązku ponad 90% rodziców. GIS przypomina jednak, że szczepienia ochronne powinny być zawsze prowadzone w sposób wyprzedzający wystąpienie zachorowania. Instytucja powołana do nadzorowania działań w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego zwraca uwagę na fakt, że szczepienia służą zarówno konkretnemu dziecku, jak i całemu społeczeństwu. Jeśli liczba zaszczepionych spadnie do poziomu 80–85%, dojdzie do powrotu chorób, które dotychczas były skutecznie zwalczane, a nawet istniała nadzieja na ich wyeliminowanie. W pierwszej kolejności będzie to odra, najbardziej zaraźliwa spośród nich.

Wprowadzone przez piastowskich radnych dodatkowe kryterium sprawi, że przy ubieganiu się o miejsce w publicznym przedszkolu, premiowane będą dzieci poddane obowiązkowym szczepieniom. Ten dopełniający warunek ma, według burmistrza Grzegorza Szuplewskiego, który zainicjował podjęcie uchwały, podnieść bezpieczeństwo wszystkich dzieci. „Uchwała lekko modyfikuje poprzednią, wprowadzając dodatkowe kryterium, ale zaszczepienie dziecka nie będzie niezbędnym warunkiem przyjęcia do przedszkola” – dowodził burmistrz. „To, że rodzice nie przedstawią dokumentu o szczepieniach nie będzie dyskwalifikować dziecka. Maluchy, które nie mogą być szczepione ze względów zdrowotnych, powinny być traktowane tak jak dzieci zaszczepione”. Argumentację tę, bez głosu sprzeciwu, poparli radni.

Decyzja piastowskiego samorządu spotkała się z aprobatą byłego Ministra Zdrowia. W specjalnym liście, skierowanym do radnych, Senator RP Konstanty Radziwiłł, napisał m.in.: „Szczepienia są wyjątkowo skuteczną i bezpieczną metodą zapobiegania chorobom zakaźnym. Każdy sposób upowszechniania wiedzy i przekonywania do podejmowania decyzji o szczepieniu, który choć w niewielkim stopniu powiększa odsetek zaszczepionych, jest dziś na wagę złota”.

Zgodnie z Prawem oświatowym, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli na pierwszym etapie brane są pod uwagę: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, jego rodziców lub rodzeństwa, oraz samotne wychowywanie lub objęcie kandydata pieczą zastępczą. W drugim etapie rekrutacji to samorządy przyjmują kryteria różnicujące sytuację dziecka. W Piastowie dotychczas bierze się pod uwagę m.in. rozliczanie przez rodziców podatków w mieście, liczbę rodzeństwa kandydata, a także to, czy rodzice pracują.

Uchwała wprowadzająca dodatkowe kryterium rekrutacyjne trafi teraz do wojewody. Jeśli nie zostanie podważona, zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od daty publikacji w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego.

MS 02/2019, 7 lutego