DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Uchwalono Budżet Powiatu na rok 2021

Podczas grudniowej sesji Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwaliła jednogłośnie Budżet Powiatu na rok 2021. Dochody Powiatu ustalono na ponad 184 mln zł, a wydatki na ponad 203 mln zł. Deficyt powiatu sfinansowany zostanie przychodami z kredytu, wolnymi środkami – jako nadwyżki wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, a także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

O komentarz do tegorocznego bud­żetu poprosiliśmy Starostę Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego.

– Nasz powiat w 2021 rok wchodzi w dobrej kondycji. Mimo, że rok miniony był dla wszystkich dosyć trudny, to jednak dochody powiatu zostały zrealizowane zgodnie z planem. Dzięki temu mogliśmy tegoroczny budżet zaplanować dosyć optymistycznie. Chciałbym podkreślić, że po raz pierwszy Budżet Powiatu po stronie wydatków przekroczył 200 mln zł, a „podatek janosikowy” wyliczono na kwotę aż 33 mln zł, co stanowi wzrost o 10% w stosunku do roku ubiegłego i jest ogromnym obciążeniem dla naszego budżetu. Warto wiedzieć, że przed zapłaceniem „janosikowego” Powiat Warszawski Zachodni jest jednym z najbogatszych powiatów ziemskich w Polsce, a po zapłaceniu tej „daniny”, spadamy na dalekie pozycje w średniej krajowej i mamy bardzo ograniczone możliwości inwestycyjne.

– Aby zrealizować wszystkie zaplanowane zadania zawsze poszukujemy środków zewnętrznych – mówi Starosta. – Dobrą wiadomością z ostatnich dni jest to, że otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Lokalnych w wysokości 3 mln 400 tys. zł, które będzie przeznaczone na modernizację drogi powiatowej Czarnów–Gawartowa Wola. Składaliśmy również wniosek o dofinansowanie budowy hospicjum onkologicznego, niestety w tym wypadku nie otrzymaliśmy środków na tę bardzo potrzebną inwestycję.

W tegorocznym budżecie ponad 19,3 mln zł przeznaczamy na dalszą modernizację dróg powiatowych. Warto zauważyć, że profil tych działań został przesunięty na inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa, czyli przebudowę skrzyżowań, chodników i dodatkową sygnalizację świetlną, a mniej obecnie dotyczy poprawy stanu nawierzchni dróg powiatowych, która w ostatnich latach uzyskała już dobry standard.

Jak co roku, inwestujemy również w powiatową oświatę. W tegorocznym budżecie na ten cel zarezerwowano ponad 2,6 mln zł. Kontynuowana będzie np. modernizacja Zespołu Szkół im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. Powstanie tam zespół boisk z nową tartanową nawierzchnią, które na czas chłodów jesienno- zimowych przykrywane będzie pneumatyczną halą, natomiast podczas lata zajęcia sportowe będą odbywały się na wolnym powietrzu.(...) Pełne dane dotyczące tegorocznego Budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dostępne są na stronach internetowych (BIP). Życzę wszystkim Czytelnikom dużo zdrowia i pomyślnej realizacji planów w 2021 roku – powiedział Starosta Jan Żychliński.

MS 02/2021, 18 lutego 2021