DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Niebawem rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli, żłobka miejskiego, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja będzie trwać:

od 22 lutego do 26 lutego 2021 r. składanie przez rodziców deklaracji
o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego;

od 1 marca do 31 marca 2021 r. do publicznych przedszkoli, żłobka miejskiego, oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek” oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zachować środki ostrożności w związku z trwającą pandemią, umożliwiamy rodzicom dwie formy przekazania wniosku rekrutacyjnego:

Złożenie wniosku do przedszkola lub szkoły poprzez System Elektronicznej Rekrutacji http://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl i podpisanie przez rodziców profilem zaufanym. Cały proces rekrutacji został pomyślany tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć złożenie przez Państwa wniosku.

Zachęcamy do założenia profilu zaufanego. Można to zrobić sprawnie na stronie www.pz.gov.pl. Założony profil potwierdzamy w Urzę­dzie Miejskim w Oソarowie Mazowieckim lub poprzez usugi bankowoi elektronicznej w wielu bankach w Polsce.

Dostarczenie wniosku rekrutacyjnego do żłobka, przedszkola lub szkoły wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru (w godzinach pracy placówki), gdzie w wyodrębnionych miejscach, zachowując zaostrzone reguły sanitarne, będą wyznaczone skrzynki podawcze do składania dokumentacji związanej z postępowaniem rekrutacyjnym. Prosimy o składanie wniosków w zamkniętej kopercie.

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego możliwa jest tylko w tradycyjnej wersji papierowej wskazanej w punkcie . W przypadku braku możliwości dostarczenia wniosku rekrutacyjnego przy wykorzystaniu powyższych rozwiązań, prosimy o  pilny kontakt telefoniczny z placówką pierwszego wyboru.

Zaproponowane rozwiązania mają na celu ograniczenie niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, zarazem pozwolą one na sprawne przeprowadzenie zaplanowanego postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, żłobka i szkół podstawowych na terenie naszej Gminy.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

1. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe:

■ wielodzietność rodziny;

■ niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodzica;

■ samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;

■ objęcie pieczą zastępczą.

Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami.

2. Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca w przedszkolu przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod uwagę brane są samorządowe kryteria rekrutacji. Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce „Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji.

Poszczególne etapy rekrutacji przedstawia również załączona infografika.

Wszelkie informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej http://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl/, gdzie udostępniliśmy Niezbędnik rodzica wypełniony najważniejszymi informacjami i wyjaśnieniami dla rodziców.

Więcej informacji odnośnie do rekrutacji uzyskają Państwo także bezpośrednio w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki tel. (22) 721 28 23.

Michał Turkas

Dyrektor Biura Oświaty

MS 02/2021, 18 lutego 2021