DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Pierwsze spotkanie nowego burmistrza Ursusa Bogdana Olesińskiego z mieszkańcami

Trzy tygodnie po wyborze na burmistrza dzielnicy Bogdan Olesiński spotkał się po raz pierwszy z mieszkańcami Ursusa. Spotkanie zostało zorganizowane przez Klub Edukacji Samorządowej z inicjatywy Zofii Ilnickiej-Gutkowskiej. Moderatorem spotkania był Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Aleksander Zblewski.

Na wstępie – powołany 21 listopada 2018 r. na stanowisko burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Bogdan Olesiński przypomniał, że 8 lat temu (w latach 2006–2010) pełnił już funkcję burmistrza w Ursusie. Od tego czasu – jako przewodniczący koła Platformy Obywatelskiej w Ursusie – wiele razy spotykał się tutaj z członkami klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Wspomniał rownież o mieszkającej w Ursusie bliskiej rodzinie. Jego kontakty z dzielnicą są więc stałe.

Przybyli na spotkanie mieszkańcy zadawali wiele pytań

Mówiono o problemach z komunikacją i brakiem miejsc parkingowych, o autostradzie i wjeździe na nią, o braku przejść i przejazdów przez tory między dwoma częściami Ursusa.

Odpowiadając na pytania burmistrz Olesiński nakreślił obecną sytuację dzielnicy. Ursus jest drugi w Warszawie (po Śródmieściu) pod względem gęstości zaludnienia. W związku z gwałtownym przyrostem liczby mieszkańców, w Ursusie przybywa też samochodów. Każdy deweloper, oddając budynki musi zapewnić 1,25 miejsca parkingowego na każde mieszkanie, a bywają rodziny, posiadające 2 lub 3 samochody. W czasach kiedy powstawały pierwsze osiedla (50 lat temu), niewiele rodzin posiadało auto, nie planowano więc dużej liczby miejsc parkingowych.

Dzielnica nie może zrobić dojazdów do autostrady, bo wykonawca – GDDKiA – nie oddał jeszcze wiaduktu.

– Trzeba przede wszystkim poprawić komunikację publiczną i z niej korzystać – dodał burmistrz.

Były pytania o od lat opóźniające się remonty dróg

Wiele z nich, m.in.: Regulska, Sosnkowskiego, Spisaka, Pużaka, Traktorzystów to drogi powiatowe, nie będące w zarządzie dzielnicy. Burmistrz zasugerował, żeby pisać w tej sprawie do Urzędu Dzielnicy – (...) a my przekażemy dalej.

Ktoś zaproponował wybudowanie tężni. – Żadna z istniejących w okolicy tężni nie poprawia zdrowia. One są za małe, żeby zneutralizować smog. Pieniądze wyrzucone w błoto – padła odpowiedź.

W sprawie metra burmistrz Olesiński wyjaśnił sytuację

– Nie było sensu starać się o budowę III linii metra w Ursusie, bo to by potrwało 30 lat. Wchodzi w grę tylko przedłużenie II linii. Od stacji przesiadkowej Mory do stacji PKP Ursus jest tylko ok. 800 m. Zbudujemy węzły przesiadkowe. Kiedy w Ursusie powstanie stacja przesiadkowa, to będzie tutaj wjeżdżać kilkadziesiąt tysięcy pojazdów dziennie mniej. Do stacji Mory metro może dotrzeć za ok. 5 lat. Chcemy, żeby od przyszłego roku zaczęły się prace koncepcyjne, projektowe nad przedłużeniem linii metra do Ursusa. Jak te decyzje zapadną, to mamy nadzieję, że za jakieś 6 lat uruchomione zostaną przetargi, a za 10 lat metro dotrze do Ursusa. Trzeba zmienić studium rozwoju miasta, zmienić plany miejscowe w 3 dzielnicach – na Bemowie, we Włochach i w Ursusie. Na terenach pozakładowych te plany niestety są. Trzeba o tym rozmawiać.

Wiele emocji wzbudziła sprawa ursuskich bazarów

Odnośnie bazarku przy ul. Gierdziejewskiego burmistrz stwierdził, że przeniesienie jest pewne. – Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to przy ul. Gierdziejewskiego będzie dom kultury. Żeby zmodernizować istniejący bazar, trzeba by go na pół roku zamknąć. Na nowym bazarze (teren za Urzędem Dzielnicy) budki kupcy będą musieli kupić sami. Dzielnica doprowadzi media, utwardzi teren i zbuduje zadaszone wiaty, przeznaczone na sprzedaż sezonową.

Natomiast na wątpliwości, że w związku z powstaniem Centrum Lokalnego bazar przy ul. Wojciechowskiego będzie zlikwidowany, zebrani usłyszeli: – Centra lokalne buduje się zawsze wokół czegoś, wokół miejsc, gdzie w sposób naturalny gromadzą się ludzie. Ja o planach likwidacji nie słyszałem. Na Wojciechowskiego jest bazar XXI wieku. Nie ma takich planów, żebyśmy kogoś na siłę stamtąd wyrzucali.

Po uwagach dotyczących niedostatku ogólnodostępnych obiektów sportowych burmistrz wyraził nadzieję, że w przyszłym roku (2019) ruszy budowa szkoły z obiektami sportowymi przy ul. Hennela.

Burmistrz zapowiedział informowanie mieszkańców o wszelkich planach i inwestycjach w dzielnicy, a przede wszystkim liczenie się z ich zdaniem.


Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 02/2019, 7 lutego

Bogdan Olesiński urodził się w Pruszkowie w 1962 roku.

W latach 1992–1994 – członek Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W ka- dencji 1998–2002 – radny gminy Michałowice, gdzie sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Inwestycji oraz zasiadał w Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych. W 2004 r. przystąpił do Platformy Obywatelskiej. W 2006 r. – powołany na stanowisko burmistrza dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W latach 2010–2018 pełnił funkcję burmistrza Mokotowa. W 2018 r. ponownie wybrany burmistrzem Ursusa.

Z wykształcenia – inżynier budowlany, ukończył Wojskową Akademię Techniczną. Specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania – ukończył kurs rzeczoznawców wyceny nieruchomości, studium podyplomowe dla kadry kierowniczej Akademii im. L. Koźmińskiego oraz studia doktoranckie z zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej.

Współzałożyciel Towarzystwa Edukacji Alternatywnej. Działa m.in. w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy.

W 2011 r. – odznaczony Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.