DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

URSUS. XXX Sesja Rady Dzielnicy. Po otwarciu sesji – ślubowanie radnej

Nowa radna – Agnieszka Kołaczek

Proszę przedstawić się mieszkańcom Ursusa, o których interes będzie Pani walczyła, dla których będzie Pani pracować.

Urodziłam się w Ursusie 38 lat temu. W samorządzie działam już od lat szkolnych. W Szkole Podstawowej nr 4 byłam przedstawicielką uczniów w Radzie Szkoły. Różnorodne funkcje w samorządzie pełniłam także w liceum. Ukończyłam socjologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jestem laureatką konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w 1998 roku (V edycja). W VII edycji konkursu zostałam wyróżniona. To konkurs dla młodych wolontariuszy, co roku organizowany przez Fundację „Świat na Tak”, stworzoną i prowadzoną przez Posłankę na Sejm RP Joannę Fabisiak.

Właściwie całe moje życie to wolontariat i pomaganie ludziom. Tym starszym, chorym, niepełnosprawnym. Życie zawodowe również jest z tym związane – jestem dyplomowanym protetykiem słuchu. Badam słuch, dopasowuję aparaty wspomagające słyszenie. Duża część osób, które w ten sposób wspieram, to osoby starsze, często niepełnosprawne, ale i dzieci. Taka społecznica ze mnie.

Czym kierowała się Pani, podejmując decyzję o kandydowaniu w wyborach samorządowych?

Zawsze robiłam coś dla ludzi, przeważnie dla pojedynczych osób. Teraz będę mogła działać na większą skalę. Oczekuję, że mieszkańcy będą do mnie przychodzili ze swoimi problemami, a ja – z poziomu dzielnicy – postaram się im pomóc. Zachęcił mnie też Pan Bolesław Staniszewski, ówczesny przewodniczący Rady Seniorów Dzielnicy. Seniorzy chcieliby, żeby ktoś młody, energiczny, działał również na rzecz „staruszków”.

Jak wszyscy wiemy Rada Dzielnicy jest najważniejszym organem decyzyjnym (chociaż wszystkie uchwały podlegają zatwierdzeniu przez radę Warszawy). Zarząd, burmistrzowie, muszą organizować pieniądze i realizować uchwały, które podejmie Rada. Właśnie za pośrednictwem radnych mieszkańcy komunikują się z zarządem, zgłaszają swoje oczekiwania i potrzeby. Czy ma Pani już teraz w głowie jakieś tematy, które chciałaby Pani zasygnalizować Radzie i Zarządowi Dzielnicy, nagłośnić, zrealizować?

Chciałabym, żeby Ursus w przyszłości nie słynął tylko z setek nowych bloków, ale żeby nie zginęła pamięć o fabryce, dzięki której nasza dzielnica (a do niedawna miejscowość) istnieje, i w której pracował nie tylko mój tata, ale i wielu ojców, dziadków – mieszkańców Ursusa. Żeby naszą lokalną społeczność kojarzono z traktorami. Bardzo mnie boli, kiedy chodzę po byłych terenach ZM „Ursus”, i patrzę, jak to dzisiaj wygląda. Nikt nie potrafił zadbać o upamiętnienie Zakładów Mechanicznych „URSUS”. Pokolenie, które obecnie zaludnia nowe bloki nic nie będzie wiedziało o historii Ursusa i o fabryce, której tak wiele zawdzięcza Polska, a przede wszystkim polska wieś i rolnictwo.

W Ursusie powstał komitet społeczny, dążący do utworzenia Muzeum Ursusa i odzyskania dla dzielnicy kolekcji pamiątek po ZM Ursus, które mają 120-letnią historię...

Idea powstania muzeum jest bardzo ważnym pomysłem. Taka placówka spełniłaby wielką rolę dla zachowania tożsamości mieszkańców i rolę poznawczą w skali całego kraju.

Ma Pani w swojej pracy zawodowej i działalności społecznej bardzo dużo kontaktów ze starszymi osobami. Czego im brakuje?

Myślę, że w naszej dzielnicy powinien powstać szpital, choćby nawet jednodniowy. Za kilka lat Ursus może liczyć nawet 100 tysięcy mieszkańców. A szpital jest potrzebny wszystkim, również młodym rodzinom.

Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji pomysłów oraz dobrej współpracy z Radnymi i Mieszkańcami.

Rozmawiał Jacek Sulewski

MS 01/2021, 4 lutego 2021


Na pierwszej w 2021 roku Sesji Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, 28 stycznia, odbyło się uroczyste ślubowanie Agnieszki Kołaczek (z powodu pandemii – w trybie zdalnym). Nowa radna uzupełniła dotychczasowy skład Klubu Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie, ponieważ zwolniło się miejsce po zrzeczeniu się mandatu przez Pawła Dilisa. Na liście kandydatów Stowarzyszenia Pani Agnieszka uplasowała się na kolejnym miejscu, uzyskując 227 głosów.

W celu przybliżenia sylwetki i zamierzeń nowej radnej, publikujemy krótką rozmowę z najmłodszą radną ze Stowarzyszenia Obywatelskiego.


PODZIĘKOWANIE

28 stycznia 2021 roku złożyłam ślubowanie radnego Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy. Pragnę wszystkim Państwu razem i każdemu z osobna, znajomym i nieznajomym, kolegom i koleżankom, a także mojej rodzinie – gorąco podziękować za zaufanie, którym zostałam przez Was obdarzona w 2018 roku i zapewnić, że będę pełnić tę funkcję z honorem i w sposób, który nie pozwoli mi zawieść Waszego zaufania, a życie naszych mieszkańców uczyni lepszym. Swoje życie prywatne i zawodowe poświęcam ludziom, tym bardziej więc zaangażowanie moje będzie źródłem satysfakcji w misji służenia mieszkańcom mojej gminy Ursus. Wielkim wyzwaniem, a zarazem zaszczytem, jest dla mnie objęcie w Radzie Dzielnicy miejsca, które wcześniej przez 10 lat piastował Pan Paweł Dilis.

Pozwolę sobie przytoczyć słowa doświadczonego przez los mówcy motywacyjnego Nicka Vujicica, które stały się dla mnie swoistym mottem: „Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć często sprawiają, że stajemy się silniejsi. A to co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem”.

Panie Pawle, zrobię wszystko, by godnie reprezentować Stowarzyszenie Obywatelskie, korzystać z Pana wiedzy i walczyć o lepsze jutro dla nas, mieszkańców Ursusa, a współpracując z Radą – mieć w pamięci słowa Monteskiusza „Kto chce rządzić ludźmi nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim”.

Agnieszka Kołaczek